Niwelacja terenu w praktyce oznacza czynność polegającą na wyrównywaniu gruntu. Zadanie to wymaga dokładnego zaplanowania, a także przeprowadzenia czynności wykonawczych. Celem tego zabiegu jest zmniejszenie wszelkich nierówności terenu. Do tego zadania istnieje potrzeba wyrównania terenu oraz ukształtowanie działki w odpowiedni sposób. Zatem jak prawidłowo niwelować teren?

Czym jest niwelacja terenu?

Niwelacja terenu to zadanie, które obejmuje takie czynności jak wyrównanie terenu czy ukształtowanie go w taki sposób, aby możliwe było dalsze jej wykorzystanie, np. do prac budowlanych. Poziomowanie terenu niekiedy jest konieczne, gdy inwestor chce posiadać duży obszar, służący np. do postawienia domu i stworzenia tam ogrodu. Poza tym prace niwelacyjne są konieczne, gdy planujemy budować lotnisko, mosty, drogi, linie kolejowe czy wiadukty.

Nawet z pozoru płaskie tereny charakteryzują się pewnymi nierównościami, dla których jedynym ratunkiem może być wyrównanie. W takich sytuacjach często zadawanym pytaniem przez inwestorów jest, jak wyrównać działkę. Jednym ze sposobów może być makroniwelacja. Polega ona na przeobrażeniu powierzchni działki, by na całej powierzchni poziom był przybliżony, a do tego nie występowały tam nierówności i spadki. Wyrównanie terenu polega głównie na przemieszczaniu mas ziemnych, którego celem jest zasypanie zagłębień.

Jak przeprowadzić niwelację terenu?

Duża liczba inwestorów myśli, że wie, jak poprawnie należy wykonać wyrównanie terenu na działce. W rzeczywistości czynność ta nie jest taka łatwa, jak nam się wydaje. Równanie terenu jest czasochłonne, a także wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, bez których łatwo o popełnienie błędu, który sprawi, że efekt będzie daleki od oczekiwanego. Oprócz tego konieczne jest posiadanie maszyn i urządzeń, np. koparek oraz niwelatora, czyli specjalistycznego instrumentu geodezyjnego. Niwelatory umożliwiają wskazanie miejsc, w których występuje nadmiar lub niedobór ziemi. Natomiast koparki lub koparko-ładowarki służą do przetransportowywania ziemi. Na szczęście istnieją firmy, które oferują przeprowadzenie takich prac. Niwelacja terenu to jedna z usług oferowana przez firmę Solbud, która posiada odpowiedni sprzęt do realizacji tego zadania.

Prace dotyczące wyrównania terenu zwykle składają się z trzech etapów. Początkowo należy określić miejsca, gdzie konieczne jest zebranie nadmiaru gruntu lub odwrotnie, czyli wyznaczenie miejsc, w których należy dokonać zasypania. Tym zadaniem zajmują się geodeci. Dopiero potem można ocenić stan terenu, by na jego podstawie przejść do niwelowania. Odpowiednie wyrównanie terenu zależy przede wszystkim od powierzchni działki, a także nierówności, które na niej występują oraz stopnia jej zalesienia. Dopiero do dokładnym ocenieniu terenu można podjąć decyzję dotyczącą właściwego wyboru sprzętu służącego do niwelowania. Tymi zwykle są koparki lub koparko-ładowarki. Sama niwelacja polega na przewożeniu gruntu po działce, w celu stworzenia jednolitej, równej powierzchni.