Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna jest jednym z najważniejszych układów w każdym domu. Bez niej, codzienne życie byłoby ekstremalnie utrudnione. Wykonanie lub modernizację należy powierzyć doświadczonym fachowcom. Choć samodzielny montaż nie jest wskazany, każdy domownik powinien poznać pewne informacje na jej temat. Przede wszystkim warto wiedzieć, z jakich elementów składa się typowa instalacja.

Podstawowe elementy instalacji elektrycznej

Podstawowe części domowej instalacji elektrycznej zawsze są takie same. Nie ma znaczenia czy zasila budynek jedno czy wielorodzinny. Pierwszym z istotnych elementów jest tak zwane przyłącze, czyli linia elektryczna łącząca zewnętrzną sieć dostawcy energii z budynkiem. Najczęściej stosowana jest wersja napowietrzna, przewód prowadzony po słupach. Istnieją także rodzaje kablowe układane na ziemi. Używa się ich rzadziej, głównie wtedy, gdy nie jest możliwe wykonanie odmiany napowietrznej. Natomiast kolejny ważny element to złącze elektryczne. Jego zadaniem jest łączenie przyłącza z instalacją znajdującą się w budynku. To urządzenie należy montować w widocznym miejscu w domu lub na klatce schodowej budynku wielorodzinnego.

Wewnętrzna instalacja odbiorcza

W każdym domu i obiekcie mieszkalnym znajduje się rozdzielnica główna nazywana tablicą elektryczną.  Jej montażem zajmują się firmy wykonujące instalacje elektryczne. To skrzynka z zabezpieczeniami, z której wychodzą wszystkie obwody. Zazwyczaj znajdują się w niej:

  • bezpieczniki naprądowe,
  • bezpieczniki różnoprądowe,
  • ograniczniki przepięć.

Każdy bezpiecznik w rozdzielnicy powinien być czytelnie opisany co pozwoli na szybkie odcięcie zasilania w razie potrzeby. Warto wiedzieć, że w budynkach wielorodzinnych z tej skrzynki wychodzą wewnętrzne linie zasilające. Rozgałęzienia doprowadzające energię do instalacji w poszczególnych mieszkaniach. Teraz przyszedł czas na dokładny opis układów używanych bezpośrednio przez domowników.

Wspomniane już obwody zbiegające się w tablicy elektrycznej to nic innego jak instalacje oświetleniowe i siłowe. Pierwsze ze wspomnianych zasilają urządzenia elektroniczne i ADG oraz różnego rodzaju lampy. Do drugich podłącza się sprzęt wymagający większego napięcia taki jak kuchenki indukcyjne czy ogrzewanie elektryczne. Z czego składają się te obwody? Opisał nam je na pracownik Zakładu Wykonawstwa Usług Elektrotechnicznych układającego i przebudowującego instalacje elektryczne. To odpowiednie przewody zaopatrzone w uziemienie i urządzenia rozprowadzające. Innymi słowy gniazda wtykowe szerzej znane, jako gniazdka, przełączniki, oprawki do oświetlenia. Należą do nich także zamki elektryczne czy napęd do rolet zewnętrznych.