Nie każde gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo ma możliwość podłączenia posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ponadto niejednokrotnie zdarza się również, że ze względu na położenie działki taka inwestycja wiązałaby się z dużymi kosztami. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi firma Bio Tek oferująca montaż ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. Dlaczego warto ją zamontować? 

Co warto wiedzieć o przydomowych oczyszczalniach ścieków?

Jeszcze nie tak dawno w sytuacjach, gdy podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej było niemożliwe lub zbyt kosztowne, większość osób decydowała się na montaż szamba. Warto jednak mieć świadomość, że jego obsługa niejednokrotnie bywa dość kłopotliwa i wiąże się zazwyczaj z comiesięczną wizytą firmy asenizacyjnej, która opróżni zawartość zbiornika. Z tego względu w ostatnich latach ogromną popularnością zaczęły cieszyć się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jest to zespół urządzeń, które pozwalają na efektywną neutralizację ścieków z jednego domu lub ze zgrupowań kilku budynków. Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na 2 etapach: mechaniczne i beztlenowe oczyszczania oraz oczyszczanie tlenowe. Pierwszy etap zachodzi zwykle w osadniku gnilnym, w którym osad oddzielany jest od wody i tłuszczy, a następnie ulega procesowi fermentacji. Etap drugi zachodzi dzięki użyciu urządzeń napowietrzających lub drenażu. 

Jakie są rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków?

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków można podzielić na 2 grupy: drenażowe oraz biologiczne. Do pierwszego zbioru zaliczamy oczyszczalnie tradycyjne, tunelowe oraz z przepompownią. Należy wspomnieć, że rosnąca świadomość ekologiczna wpłynęła na szczególne zainteresowanie oczyszczalniami biologicznymi, wśród których wymienia się oczyszczalnie biologiczne SBR, przepływowe i biologiczno-chemiczne. Sprzedażą i montażem przydomowych oczyszczalni zajmuje się firma Bio Tek. I nie bez przyczyny coraz więcej klientów rezygnuje z zakupu tradycyjnego szamba. Jak informuje przedstawiciel Bio Tek, przydomowe oczyszczalnie są nawet kilkukrotnie tańsze w eksploatacji niż  szamba, a ich instalacja bezpieczna, wygodna, zoptymalizowana i przyjazna środowisku. Wywóz osadów następuje zwykle raz w roku bez najmniejszego ryzyka, że zbiornik ulegnie przepełnieniu. Ponadto uciążliwe zapachy są w tym wypadku wyeliminowane. Co istotne, przydomowe przepompownie od Bio Tek umożliwiają odzyskanie części szarej wody i wykorzystanie jej do podlewania roślin oraz czyszczenia maszyn.