Prace ziemne - na czym polegają i czemu służą

2019-04-24

Każde miejsce, które ma być placem budowy, powinno być do tego odpowiednio przygotowane. Zanim ruszą konkretne prace należy koniecznie przygotować teren, na którym ma stanąć budynek lub inna konstrukcja. Roboty ziemne, bo o nich mowa, wymagają prawidłowego rozplanowania oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Są pierwszym etapem budowy, od którego zależą dalsze prace. To duże przedsięwzięcie logistyczne, którym powinny zajmować się profesjonalne firmy, takie jak Grunt-Kop Roboty Ziemne i Transportowe Krzysztof Graur.

Czym są prace ziemne?

Najprościej mówiąc roboty ziemne to przygotowanie podłoża pod budowę. Jednak trudno mówić tu o jednej definicji, gdyż pełen zakres prac ziemnych uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju przedsięwzięcia (budowy podziemne, przygotowanie podłoża pod różne nawierzchnie bądź fundamenty czy też budowanie instalacji podziemnych0. Roboty ziemne mają na celu zmianę ukształtowania powierzchni terenu. Zmiany te odbywają się w kilku etapach. Najpierw oddziela się wyznaczony fragment ziemi od całości. Następnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu wydobywa, transportuje, ale też układa. Prace te polegają także na zagęszczeniu masy ziemnej. Najczęściej roboty ziemne są wykonywane mechanicznie. Firma Grunt-Kop dysponuje sprzętem ciężkim. W swojej ofercie posiada usługi koparką kołową i minikoparką, za pomocą których wykonuje wszelkie roboty ziemne (wykopy pod fundamenty i kanalizację). Zajmuje się także rekultywacją terenu, która polega na przywracaniu wartości użytkowych bądź przyrodniczych obszarom zniszczonym przez człowieka (np. zasypywanie terenów kopalnianych) oraz kopaniem stawów.

Rodzaje prac ziemnych

Roboty ziemne podzielić można na wykopy i nasypy. Wykopy dzielimy na tymczasowe, wąsko lub szeroko przestrzenne. Nasypy z kolei na kontrolowane (ułożone warstwami i zagęszczone np. budowa dróg ) oraz niekontrolowane (tzw. odkłady pryzmowe i zwałowe). Zarówno wykopy i nasypy mogą być tylko tymczasowym ukształtowaniem terenu, ale także mogą stanowić stały element krajobrazu. Przy pracach ziemnych niezbędny jest transport . Grunt-Kop proponuje transport materiałów sypkich, transport piachu i żwiru oraz kruszywa. Firma oferuje wynajem wywrotki oraz wynajem  koparki i minikoparki.

Jak widać prace ziemne są dość skomplikowane. Wymagają sporej wiedzy i dużego doświadczenia, jak też odpowiednich kwalifikacji, dzięki którym pracownicy w profesjonalny sposób mogą je dobrze zaplanować i przewidzieć pojawienie się komplikacji.

Opracowanie artykułu:

Grunt-Kop Roboty Ziemne i Transportowe Krzysztof Graur

ul. Kostomłoty Drugie ul. Starowiejska 151, 26-085 Miedziana Góra świętokrzyskie
telefon