Myśląc o prawie spadkowym, od razu przychodzi nam do głowy wizja ogromnej sumy pieniędzy lub pięknego domu, który niebawem odziedziczymy po dalekim i nieznanym krewnym. Niestety spadek nie zawsze oznacza coś pozytywnego. Jak uniknąć dziedziczenia między innymi długów? Najlepiej zgłosić się do prawnika lub radcy prawnego, takie jak Joanna Roman, a wcześniej zapoznać się z poniższym artykułem. Zapraszamy do lektury!

Spadek – co to takiego?

Na początku warto wyjaśnić, co tak właściwie kryje się pod pojęciem spadku. Mówiąc najprościej, spadek to prawa i obowiązki zmarłego przechodzące na spadkobiercę, które powinny:

  • mieć charakter cywilnoprawny,

  • mieć charakter majątkowy,

  • nie należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby.

Wiemy już, czym jest spadek. Ale czy zawsze musimy go przyjmować? W świetle prawa spadkowego mamy dwie możliwości. Możemy przyjąć lub odrzucić spadek. Więcej o obu opcjach przeczytamy poniżej.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie spadku nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Ponieważ istnieją go dwa sposoby. Pierwszy z nich, zwany przyjęciem wprost polega na przyjęciu spadku bez żadnych ograniczeń, czyli zgodzeniu się na odziedziczenie zarówno długów, jak i majątku zmarłego. Warto wspomnieć, że wszelkie pozostawione nam długi odpowiadać będziemy całym naszym majątkiem, dlatego z przyjęcia wprost warto skorzystać, tylko gdy jesteśmy pewni, że żadnych długów nie pozostawiono. Aby tego dokonać, należy złożyć przed sądem odpowiednie oświadczenie woli, które sformułować dla nas może Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Roman.

Drugim sposobem przyjęcia majątku jest, tak zwane przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Dochodzi do niego, jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożymy wyżej wspomnianego oświadczenia, lub nie postanowimy odrzucić spadku. Ta forma przyjęcia spadku polega na odziedziczeniu zarówno majątku, jak i długów, jednak jeśli chodzi o te drugie, jesteśmy zobowiązani pokryć zobowiązania, jednak tylko te nieprzekraczające wartości zapisanego nam majątku.

Ostatnią rzeczą, którą możemy uczynić z przepisanym nam majątkiem, jest jego odrzucenie. Aby to zrobić, powinniśmy w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania oświadczenie. W przypadku, gdy posiadamy dzieci, one także powinny złożyć wspomniane oświadczenie, by nie odziedziczyć spadku.