Budowa domu czy też obiektu o komercyjnym przeznaczeniu składa się z wielu etapów. W początkowej fazie takiego przedsięwzięcia niezwykle istotne znaczenie ma współpraca z geodetą. Koniecznością jest bowiem wytyczenie budynku, które to pozwoli określić zarys przyszłej konstrukcji. Inwestorzy z Radomia i okolic mogą być pewni sprawnego przebiegu pomiarów realizacyjnych, korzystając z oferty Geobud Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych.

Dlaczego tyczenie budynków jest takie ważne?

Każdy z nas z pewnością raz w życiu spotkał się z pojęciem tyczenia budynków. Mało kto jednak potrafi jednoznacznie stwierdzić, na czym ów proces polega. Mówiąc w dużym uproszczeniu, przez wytyczenie należy rozumieć precyzyjne przeniesienie danego obiektu z projektu na teren działki. Tego typu czynności pomiarowe pozwalają więc zorientować budynek wobec stron świata, a także ustalić jego granice względem sąsiednich nieruchomości. Co istotne, określają one położenie najważniejszych części obiektu, w tym oś konstrukcyjnych ścian, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Jak tłumaczy przedstawiciel radomskiego przedsiębiorstwa Geobud Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych:

Tyczenie budynku to nie tylko realizacja czynności pomiarowych i montaż znaków geodezyjnych z wykorzystaniem techniki ław drutowych czy kołków. Oprócz ustalenia naziemnych oraz podziemnych osi obiektu, określamy jego stałe punkty wysokościowe, czyli repery. Do naszych obowiązków należy też usytuowanie sieci uzbrojenia budynku zgodnie z dokumentacją projektową. W zakres tyczenia wchodzi ponadto ustanowienie tzw. zera obiektu, które to stanowi poziom posadzki, po jakiej w niedalekiej przyszłości będą stąpali użytkownicy konstrukcji.

Pomiary realizacyjne pod okiem fachowców

Tyczenie budynków najlepiej powierzyć podmiotom o ugruntowanej pozycji w branży. Jest to bowiem odpowiedzialne zadanie wymagające wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalnej aparatury pomiarowej. Inwestorzy z Radomia i okolic chętnie korzystają z usług  firmy Geobud Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych. Powyższe przedsiębiorstwo stawia za swój priorytet satysfakcję klientów indywidualnych oraz biznesowych, zapewniając im konkurencyjne ceny usług, które są zawsze świadczone w ramach wcześniej ustalonych terminów. Podmiotowi można zlecić zarówno tyczenie domów jednorodzinnych, jak i wielokondygnacyjnych budynków biurowych czy hal produkcyjnych. Nie sposób pominąć faktu, że wykwalifikowani specjaliści zadbają o wszystkie sprawy formalne związane z czynności pomiarowymi, dzięki czemu interesanci mogą skupić się na innych ważnych aspektach przedsięwzięcia budowlanego.