Instalacje sanitarne obejmują centralne ogrzewanie, sieć wodno-kanalizacyjną oraz instalację gazową. Stworzenie rzetelnego projektu sanitarnego wymaga skompletowania dokumentacji projektowej i technicznej, która zawiera ustalenia inwestycyjne, Normy Polskie oraz przepisy regulowane przez ustawodawcę. Sprawdźmy, co na ten temat mówi specjalista z przedsiębiorstwa Fest.

Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych – co musi zawierać?

Głównymi składnikami dokumentacji sanitarnej są projekty poszczególnych instalacji, czyli wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji, gazowej oraz urządzeń technicznych. Ekspert z Fest zaznacza, że wszystkie projekty muszą zawierać wymagane obliczenia, schematy rysunkowe oraz szczegółowe opisy techniczne.

W opisie ujmujemy wszelkie rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, które stanowią, że obiekt będzie eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem. Co więcej, uwzględniamy sposób połączenia instalacji z sieciami zewnętrznymi oraz punktami pomiarowymi.

 – wyjaśnia pracownik Fest. Każdy opis musi ujmować założenie stosowane przy obliczeniach oraz wyniki kalkulacji. Wśród innych ważnych elementów znajdują się: charakterystyka przyłączy, technika prowadzenia poziomów i pionów, charakterystyka użytych materiałów oraz wytyczne dotyczące instalacji rur. Oprócz tego należy uwzględnić wyposażenie sanitarne obiektu.

Projekty instalacji sanitarnych – część opisowa

Każdy projekt sanitarny obejmuje część opisową, w której zawarte są dane na temat sporządzonych rysunków i obliczeń, oraz uprawnienia realizatorów prac instalacyjnych. Specjalista z Fest zaznacza, że w opisie muszą znaleźć się informacje dotyczące sposobu izolacji oraz obowiązkowe atesty.

Projekty sanitarne wykonywane są na podkładach budowlanych wykonanych w w podziałce 1:50 (przy dużych obiektach – 1:100). Przyłącza projektuje się na tzw. podkładach geodezyjnych – mapie sytuacyjno-wysokościowej w podziałce 1:500.