Eksport oraz import towarów wymaga dobrego planowania. Chodzi tutaj nie tylko o sam przewóz ładunku, ale także wypełnienie formalności celne czy ustalenie tras przejazdu. Te czynności wchodzą w zakres usług spedycyjnych. Zarówno tym, jak i transportem międzynarodowym zajmuje się od wielu lat na przykład firma Srebniccy. Dlaczego warto powierzyć jej to zadanie?

Firma transportowa z doświadczeniem

Coraz więcej producentów decyduje się dystrybuować swoje towary na rynkach zagranicznych. To oczywiście wiąże się nie tylko z zaplanowaniem działań marketingowych, ale również organizacją bezpiecznego przewozu produktów do innych krajów. Wśród wielu środków lokomocji wciąż największą popularnością cieszy się transport drogowy, którym zajmuje się od wielu lat firma Srebniccy ze Skały. Tego rodzaju usługi świadczy, jeśli chodzi o import oraz eksport wyrobów w obrębie państw Europy - Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy. Firma Srebniccy zapewnia profesjonalną pomoc przy przygotowaniu dokumentów transportowych, stały kontakt pomiędzy zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą, wsparcie przy doborze środka transportu, nadzór nad powierzonym towarem oraz ubezpieczenie przewożonego ładunku na kwotę do 200 000 €.

Transport na najwyższym poziomie firma Srebniccy może realizować dzięki nowoczesnej flocie. Firma posiada pojazdy dostawcze i ciężarowe o ładowności do 24t. Samochody spełniają europejskie wymagania pod względem technicznym i ekologicznym (Europejski Standard Emisji Spalin EURO5 oraz EURO6). Przewóz towarów jest zapewniany zarówno w wariancie drobnicowym, jak i całopojazdowym. Wykwalifikowani kierowcy sprawują pieczę nad powierzonym ładunkiem, a swoje kompetencje nieustannie poszerzają w ramach odbywanych szkoleń. Wszystko to sprawia, że towar w drogowym transporcie międzynarodowym trafia bezpiecznie bezpośrednio pod wskazany adres.

Warto również dodać, że firma Srebniccy może pochwalić się dużym doświadczeniem w transporcie odpadów - posiada zezwolenia na transport odpadów w większości krajów Europy, tj. Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy,  Austria, Czechy, Słowacja i Węgry.

Etapy przewozu towarów za granicę

Warto zaznaczyć, że dostarczenie produktów do innego kraju to skomplikowany proces logistyczny, którego wyłącznie jedno z ogniw stanowi transport ciężarowy. Stąd też wiele przedsiębiorstw korzysta z usług spedycyjnych, jakie również w swojej ofercie ma firma Srebniccy. Obejmują one między innymi takie działania jak:

  • znalezienie przewoźnika oraz organizacja przystosowanych do typu ładunku pojazdów,

  • oznakowanie i zabezpieczenie towarów,

  • kontrola nad załadunkiem, ewentualnym przeładunkiem, jak i wyładunkiem,

  • zapewnienie miejsca do składowania, magazynowania przesyłki.

Powyższe podpunkty to także poszczególne etapy transportu drogowego wyrobów do innego kraju. Całość bowiem rozpoczyna się od obioru przesyłki od producenta/nadawcy, a następnie przewiezienia jej do magazynu spedytora. Zanim opuści ona państwo, w którym została przygotowana, należy wypełnić formalności celne związane z eksportem. Po spełnieniu wszystkich wymogów ładunek może wyruszyć w dalszą drogę. Jak wskazuje pracownik firmy Srebniccy:

Przed wjazdem do kraju docelowego rozpoczyna się kolejna odprawa celna, tym razem związana z importem. Za tę procedurę także odpowiada spedytor lub odbiorca ładunku. Warto również dodać, że w ramach usług związanych z transportem, przesyłka jest ubezpieczana na wypadek uszkodzenia lub zaginięcia.

Dopiero po kolejnej pomyślnej odprawie celnej towar może zostać dalej przewieziony bezpośrednio do adresata. Jak widać, transport międzynarodowy musi zostać ściśle zaplanowany, także pod kątem tras przejazdu samochodów ciężarowych. Wszystko po to, aby jak zoptymalizować proces nadania i odebrania przesyłki, dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom z firmy Srebniccy.