Wykonywanie przecisków pod drogami z zastosowaniem bezinwazyjnej technologii jest obecnie standardem w branży instalatorskiej. Metoda sterowana i horyzontalna są powszechnie stosowane przy realizacji dużych inwestycji energetycznych oraz tworzeniu przyłączy wodnych i gazowych dla domów jednorodzinnych. Sprawdźmy, co na temat tej techniki mówi technik z firmy Przewierty-Tech.

Przeciski pod drogami – prace budowlane i instalacyjne

Metoda przecisku opiera się na rozpychaniu ziemi w celu osiągnięcia wymiarów odpowiadających średnicy rur, które zostaną użyte do wykonania instalacji. Jak wskazuje technik z przedsiębiorstwa Przewierty-Tech, dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi nie ma ryzyka, że dojdzie do zawalenia się gruntu lub pęknięcia drogi. Biorąc pod uwagę szybkość i precyzję wykonania usługi, bezinwazyjna technika przecisku jest powszechnie wykorzystywana przy realizacji prac związanych z prowadzenie kabli, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych czy instalacji elektrycznych. W odróżnieniu od tradycyjnych metod przeciski nie niosą za sobą ryzyka uszkodzenia nawierzchni oraz nie wymuszają wstrzymania ruchu drogowego na czas prac.

Dlaczego warto wykonywać przeciski drogowe?

Przeciski pod drogami wykonywane są przy użyciu specjalistycznych urządzeń pneumatyczno-hydraulicznych, tzw. kretów. 

Te niewielkie maszyny generują minimalny hałas – nieporównywalnie mniejszy do tego wytwarzanego przez ciężki sprzęt drogowy. Co ciekawe, do wykonania usługi nie trzeba angażować mikroparek czy ładowarek. Nasi technicy precyzyjnie projektują trasę przecisku sterowanego, a wykwalifikowany inżynier monitoruje cały proces – mówi pracownik firmy Przewierty-Tech. 

Wszystko to sprawia, że przeciski sterowane są doskonałym rozwiązaniem na obszarach silnie zurbanizowanych, osiedlach mieszkaniowych i wszelkich terenach o dużym natężeniu ruchu. Korzystając z usług sprawdzonego przedsiębiorstwa, możesz liczyć na terminowe i solidne wykonanie prac infrastrukturalnych.