Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nie tylko duże udogodnienie dla właścicieli domów jednorodzinnych, ale także proekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu nie są degradowane gleby czy też najbliższe wody gruntowe. Co prawda, inwestycja wymaga  - nieco większego niż w przypadku budowy szamba - nakładu finansowego, lecz komfort korzystania z niej jest nieporównywalnie większy. Przeczytaj, co należy uwzględnić, decydując się na budowę oczyszczalni.

Zalety posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków

Jedną z największych zalet posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków jest jej bezobsługowość. Oznacza to, że przez okres 2-3 lat od momentu budowy, właściciel domu nie musi martwić się opróżnianiem zbiornika z osadów. Dla porównania, warto zaznaczyć, że w przypadku posiadania tradycyjnego szamba, czynność tę wykonuje się średnio co 14 dni. Oczyszczalnia, znajdująca się obok domu, jest w pełni bezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców, bowiem ścieki oczyszczane są w niej na bieżąco – nie istnieje ryzyko fermentacji i powstawania niebezpiecznych gazów i oparów. Zalety można również rozpatrywać pod kątem ekonomicznym – budowa przydomowej oczyszczalni jest dużą oszczędnością. Oczywiście, sam koszt  budowy jest większy niż w przypadku szamba, lecz rozpatrując te inwestycje w dłuższym okresie czasu, okazuje się, że pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie korzystniejsze finansowo.  

Profesjonalny projekt – co powinien uwzględniać?

Dobrze przygotowany projekt przydomowej oczyszczalni ścieków powinien uwzględniać:

  • warunki na działce,
  • rodzaj odbiornika oczyszczonych ścieków,
  • możliwości finansowe osoby zlecającej prace budowlane.

Najlepszą opcją jest zlecenie tego zadania zewnętrznej firmie. Biuro projektowe Pro-Term posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji różnorodnych projektów, więc warto skorzystać z pomocy – w końcu budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest inwestycją na długie lata. W ten sposób można – nie tylko – uniknąć błędów, ale przede wszystkim zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Termin rozpoczęcia budowy – jaki jest najlepszy?

Czas rozpoczęcia prac budowlanych nie może być przypadkowy – należy wziąć pod uwagę zarówno aspekty prawne jak i te związane z warunkami pogodowymi. Uwzględniając pierwszą kwestię, warto pamiętać, że – w zależności od ilości wprowadzonych, oczyszczonych ścieków do ziemi:

  • nie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne – poniżej 5 m3/dobę,
  • należy zgłosić budowę, jeśli oczyszczalnia ma mieć wydajność do 7,5 m3/dobę,
  • potrzebne jest pozwolenie, jeśli wydajność przekracza 7,5 m3/dobę,.

Budowę można rozpocząć – jeśli nie otrzymamy sprzeciwu od urzędu – po 30 dniach od zgłoszenia i przed upływem 2 lat od tego terminu. Z kolei, biorąc pod uwagę komfort prac, związanych z przydomową oczyszczalnią ścieków – warto zaplanować je na miesiące od wiosny do jesieni.