Recykling materiałów pochodzących z konstrukcji energetycznych

Materiał partnera
2019-05-08

Konstrukcje energetyczne zawsze mają swoją określoną żywotność. Linie niskiego, czy wysokiego napięcia, a także stacje transformatorowe, po kilkunastu latach eksploatowania muszą być wymieniane na nowe tak, aby spełniać wysokie normy bezpieczeństwa, a także, aby działać w ideach proekologiczności i energooszczędności. Co jednak staje się z materiałami wykorzystywanymi w budownictwie energetycznym? Odpowiedź jest prosta: po demontażu, są one recyklingowane i ponownie przywracane na rynek.

Na czym polegają prace demontażowe konstrukcji energetycznych?

Prace demontażowe konstrukcji energetycznych, najczęściej dotyczą rozbiórek stacji i rozdzielni, a także linii 400/220/110 kV. W niektórych przypadkach mowa również o zleceniach uzupełniania, remontów, czy wyburzania fundamentów linii energetycznych. Przy różnego rodzaju pracach demontażowych budownictwa energetycznego, zabezpieczane są bardzo często lampy rtęciowe, tworzywa sztuczne, akumulatory, komputery, monitory, kable zawierające substancje niebezpieczne, baterie niklowo-kadmowe, czy też słupy drewniane i wielkogabarytowe elementy stalowe – uznawane są one za surowce przekazywane do odzysku.

Najlepsze firmy zajmujące się rozbiórkami dla tej branży, muszą wielokrotnie działać w trudnych terenach, a także posiadać nowoczesny sprzęt do prac wysokościowych. Ich zespoły składają się zaś ze specjalistów energetyki, sektora odzysku surowców wtórnych, czy też z licznych inżynierów, którzy tworzą projekty demontażowe.

Jakie konstrukcje energetyczne, są najczęściej recyklingowane?

Jeśli mówimy o recyklingu elementów konstrukcji energetycznych, najczęściej mamy na myśli odpady pochodzące z demontażu wspomnianych stacji, rozdzielni, czy linii przesyłowych energii elektrycznej. Często wśród koniecznych do odzysku materiałów, znajdziemy aparaturę energetyczną, części składowe urządzeń energetycznych, przewody AL, AFL, CU, różnego rodzaju izolatory, a także transformatory wraz z olejem elektroizolacyjnym. Recyklingowanymi konstrukcjami, są także słupy, kable sterownicze, kable elektroenergetyczne, oraz ich izolatory. Wśród wielu surowców wtórnych branży energetycznej – elektrycznej – można wyróżnić substancje niebezpieczne, dlatego też odzyskiem ich oraz demontażem konstrukcji, zajmują się dzisiaj specjalistyczne firmy. Jedną z nich jest renomowana ekipa Energo-Trans-Met, która posiada odpowiednie zezwolenia na prace związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych. Przedsiębiorstwo to wyróżnia się także sprzedażą elementów metalowych, a nawet rekultywacją i zazielenianiem terenów po pracach budowlano-montażowych!


Opracowanie artykułu:

"Energo-Trans-Met" Sp.j. W. Ćwiek i Wspólnicy

Przemysłowa 6, 62-731 Przykona wielkopolskie
e-mail
www