Planujesz rozpoczęcie prac budowlanych? Rozbudowa, budowa i nadbudowa budynku należą do najbardziej znanych robót budowlanych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Czym się od siebie różnią? Jak wyglądają w świetle prawa budowlanego? Na czym polegają przykładowe prace? Dowiedz się, jak przebiegają prace budowlane i wybierz najlepszą opcję dla siebie!

Czym są prace budowlane?

Roboty budowlane określa specjalne prawo budowlane. Przepis prawa obowiązuje od 1994 roku. Ustawa dokładnie opisuje wymagane warunki oraz dokładny przebieg robót budowlanych. Regulują je również inne przepisy, np. techniczno-budowlane, normy czy ekspertyzy.

Do głównych prac budowlanych należą:

 • Budowa,

 • Nadbudowa,

 • Odbudowa,

 • Remont.

Roboty budowlane zaważają na prawach i obowiązkach inwestora, a także o składanych dokumentach. Wpływają także na dobór odpowiedniej firmy budowlanej.

Na czym polega budowa?

Ustawa o prawie budowlanym dokładnie określa, czym jest budowa. Budowa w prawnym znaczeniu polega na podjęciu stosownych prac (przez ekipę budowlaną lub inwestora), których celem jest wykonanie danego obiektu budowlanego. Planowana budowla powinna się znaleźć w określonym wcześniej miejscu. Budowa oznacza nie tylko budowę nowego obiektu, ale również:

 • Odbudowę,

 • Nadbudowę,

 • Rozbudowę.

 • Budowę można rozumieć jako część składową całego procesu inwestycji budowlanej. Jej powstanie jest możliwe dzięki:

 • Projektowi,

 • Decyzji o pozwoleniu na budowę,

 • Innym wymaganym formalnościom (w zależności od władz lokalnych).

Spełnienie tych warunków pozwala na rozpoczęcie budowy przez  ekipę firmy budowlanej lub samodzielnie przez inwestora.

Czym jest rozbudowa?

Rozbudowa to pewnego rodzaju budowa, do której dobudowane zostają dodatkowe pomieszczenia. Do rozbudowy zalicza się również powiększanie już istniejących miejsc. W trakcie rozbudowy dochodzi do zwiększenia:

 • Objętości lokalu,

 • Wysokości budynku,

 • Powierzchni użytkowej,

 • Powierzchni zabudowy.

Rozbudowa wiąże się z przeprowadzanymi pracami ziemnymi. Zwykle dobudowana część znajduje się na:

 • Ławach fundamentowych,

 • Płycie fundamentowej,
 • Słupach.

Do przykładów standardowej rozbudowy należą m.in.: dobudowanie nowych pomieszczeń, rozbudowanie już istniejących, zabudowa tarasu i dodanie nowego pomieszczenia czy powiększenie lokalu przez zabudowę podcienia.

Jak przebiega nadbudowa budynku?

Nadbudowa budynku polega na dołączeniu nowej części do istniejącego już obiektu budowlanego. W ten sposób zwiększa się jego wysokość oraz powierzchnia użytkowa. Do nadbudowy budynku zalicza się również zmiana konstrukcji zadaszenia istniejącej już budowli. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku nadbudowy powierzchnia zabudowy nigdy się nie zmienia.

Do przykładów nadbudowy należą:

 1. Podnoszenie: np. ścian szczytowych lub (istniejącej lub nowej) kondygnacji,

 2. Przekształcenie poddasza: przeprowadza się je zwykle za pomocą ścianki kolankowej.

Znajomość przebiegu prac budowlanych pozwala na zaplanowanie wszelkich zmian w budowie oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Dzięki temu można uzyskać zgodę na budowę. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego przedsiębiorstwa oferującego usługi budowlane.