Kto zajmuje się wykonywaniem projektów technologicznych i jak wygląda ten dokument? Czy każdy budynek nadaje się do prowadzenia działalności gastronomicznej? Jakie są uzgodnienia pod względem sanitarnym dla projektów budownictwa ogólnego? Podobne pytania dręczą wiele osób otwierających własną firmę związaną z branżą gastronomią. Zadaliśmy je rzeczoznawcy ds higieniczno-sanitarnych, Marii Lipskiej-Matei.

Kogo obowiązuje konieczność stworzenia projektu technologicznego?

Wszystkie osoby, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, znajdującą się później pod nadzorem Sanepidu, są zobligowane do złożenia odpowiedniego wniosku do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zobowiązanie dotyczy nie tylko gastronomii, ale również branży beauty i medycznej Prawo w tym zakresie obowiązuje zatem także salony tatuażu, fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, a ponadto gabinety masażu, fizjoterapii, stomatologiczne czy lekarskie, a nawet placówki oświatowe. Jednym z plików, które należy przedłożyć celem uzyskania pozwolenia na otwarcie firmy działającej w jednej z powyższych branż, jest projekt technologiczny, zgodny z przepisami BHP, spełniający wytyczne branżowe i odzwierciedlający układ pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń. Wykonywaniem projektów technologicznych zajmuje się absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawca Maria Lipska-Mateja, posiadająca wieloletnie doświadczenie w inspekcji pracy.

Czy projekt technologiczny można sporządzić we własnym zakresie?

Dokument składa się z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Ta pierwsza przedstawia procesy technologiczne i zawiera szczegółowy wykaz wszystkich wnętrz i stanowisk. Wymienia się w niej również kluczowe informacje, takie jak nazwę i adres lokalu, charakter samego budynku, a ponadto określenie prowadzonej działalności. Konieczne jest także podanie dokładnej lokalizacji urządzeń oraz opisanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Część graficzna projektu technologicznego obrazuje wszystkie ciągi wcześniej opisane wraz z ukazaniem punktów wodnych czy kanalizacyjnych. Jest to zatem nic innego jak rysunek techniczny zawierający legendę i wykonany w skali 1:50 lub 1:100.

Projekt technologiczny można oczywiście próbować sporządzić samodzielnie, jest to jednak skomplikowany i naszpikowany detalami dokument, od którego zależą losy przyszłego przedsiębiorcy. Na jego podstawie wydawana jest bowiem decyzja potwierdzająca spełnienie wymogów formalnych, bez której nie można rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, nawet jeśli projekt zostanie wykonany samodzielnie, nie można go przedłożyć Sanepidowi bez wcześniejszego uzyskania opinii.

– twierdzi rzeczoznawca ds. sanitarno-epidemiologicznych, Maria Lipska-Mateja.