Firmy geodezyjne oferują wiele rozmaitych usług, z których najczęściej korzystają klienci indywidualni, firmy budowlane oraz projektowe. Do podstawowych usług geodezyjnych należy między innymi tworzenie map i dokumentacji geodezyjnej, tyczenie obiektów budowlanych czy powykonawcza inwentaryzacja. Poza tym geodeci zajmują się usługami skanowania laserowego. Z czym związane są tego typu prace i gdzie są one wykorzystywane?

Co umożliwia skanowanie laserowe i jakie są jego główne zalety?

Prace geodezyjne obejmują rozmaite czynności. Do podstawowych usług należy między innymi tworzenie map do celów projektowych oraz wszelkich innej dokumentacji i opracowań geodezyjnych. Firmy działające w tej branży zajmują się też realizacją prac budowlanych, która obejmuje np. tyczenie obiektów budowlanych lub uzbrojeń terenu. Ponadto geodeci świadczą usługi powykonawczej inwentaryzacji inwestycji budowlanych. Uzupełnieniem usług geodezyjnych dość często jest skanowanie laserowe. Dzięki tej technologii możliwe jest uzyskanie wielu ważnych informacji geometrycznych na temat danego obiektu w krótkim czasie.

Jak zaznacza przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Kartograficznych Mawo z Andrychowa, technologia skanowania laserowego 3D umożliwia mierzenie wielu punktów w bardzo krótkim czasie. Nowoczesne urządzenie pozwalają na mierzenie nawet 2 milionów punktów w trakcie jednej sekundy. Warto też dodać, że pomiary laserowe wykonywane są w obrocie 360 stopni w poziomie, a także 270 w pionie. Niewątpliwą zaletą skanowania laserowego jest to, że pomiary geodezyjne są wykonywane szybko i nie ma konieczności bezpośredniego kontaktu z obiektem, ponieważ prace te mogą być wykonywane z odległości kilku metrów. Trzeba też dodać, że połączenie wszystkich skanów tworzy przestrzenną, wirtualną rzeczywistość danego obiektu. W ten sposób zyskujemy wszelkie informacje na temat kształtu i położenia budynku.

W jakich obszarach wykorzystuje się usługi skanowania laserowego?

Skanowanie laserowe to usługa geodezyjna, która jest chętnie wykorzystywana w wielu rozmaitych branżach. Najczęściej korzysta się z tego typu usług w budownictwie, archeologii, architekturze, inżynierii, kryminalistyce, czy też w zarządzaniu. Poprzez skanowanie laserem możliwe jest wykonanie pomiarów deformacji, tuneli, objętości, obiektów inżynieryjnych, elewacji budynków, czy pozostałych obiektów budowlanych. Skanowanie laserowe wykorzystywane jest również w trakcie inwentaryzacji drzew na działce budowlanej. Dzięki temu procesowi można uzyskać informacje na temat wysokości drzew, zasięgu korony, a także szerokości i średnicy pnia na konkretnej wysokości.

Pełna oferta Pracowni Mawo obejmuje usługi geodezyjne i kartograficzne, takie jak tworzenie map projektowych i prawnych, tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także scalenia i rozgraniczenia działek. Pracownia zajmuje się również wznawianiem granic i punktów geodezyjnych w terenie oraz prowadzi inwentaryzacje powykonawcze. Oferta obejmuje także pomiary sytuacyjno-wysokościowe, objętości mas ziemi oraz obsługę geodezyjną inwestycji. Firma zajmuje się również kierowaniem robotami budowlanymi oraz wykonuje nadzór budowlany. Zapraszamy do współpracy.