Skarpowanie – czym jest ten proces zaliczany do robót ziemnych?

Materiał partnera
2020-01-09

Roboty ziemne stały się w ostatnich latach bardzo precyzyjne, a także błyskawiczne co można zawdzięczyć między innymi firmom wyspecjalizowanym właśnie w pracach ziemnych. To one swoim ciężkim sprzętem wyburzają stare obiekty pozyskując kruszywo recyklingowe. To one również odpowiadają za wywóz odpadów sypkich, czy za przewóz piasków i żwiry. To one wreszcie wykonują specjalistyczne niwelacje terenu, czy też skarpowanie.

Czym jest skarpowanie?

Proces robót ziemnych zwany skarpowaniem jest wykonywany w celu znacznego modyfikowania ułożenia terenu. Mowa o przygotowaniu nasypu ziemnego zwanego skarpą, który może mieć niewielką masę i długość, lub który może ciągnąć się nawet długimi kilometrami z umocnieniami w formie prefabrykatów betonowych lub siatek metalowych. Skarpowanie to zatem działanie polegające na wykorzystaniu dla danej inwestycji zjawiska różnic wysokości, czy profilowania podłoża. Jest to częsta praktyka przy inwestycjach infrastruktury liniowej, a także przy projektach inżynierskich. Skarpowanie wielokrotnie jest wykorzystane przy budowie dróg oraz odcinków torów.

Kto wykonuje skarpowanie?

Skarpowanie to tylko z pozoru łatwy proces inwestycyjny. Tak naprawdę musi odbywać się przy udziale wykwalifikowanych geodetów i geotechników, którzy wyznaczają planowaną masę skarpy, jej położenie, czy głębokość wykopów. Ważne jest uwzględnienie ilości materiałów sypkich, które muszą być dodatkowo przewiezione na plac budowy. Projekty zaś ściśle ustalają pochylenie nasypów, czy ich nośność. Przy budowie dróg proces przygotowawczy jest tak samo ważny, co ten wykonawczy. Jeśli mowa zaś o tym drugim, wykonują go specjalistyczne firmy robót ziemnych takie, jak TRANSKAR, które koniecznie muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt ciężki. Mowa o udziale specjalistycznych łyżek skarpowych mocowanych na koparkach o dowolnym nadwoziu oraz wadze – zależy to od rodzaju inwestycji i planowanej „mocy przerobowej”.

Co ważne jest przy skarpowaniu?

Skarpowanie to nie tylko proces oparty o bardzo złożoną wiedzę budowlaną i geotechniczną. To również nie działanie związane tylko z wykorzystaniem najnowocześniejszych sprzętów budowlanych. Skarpowanie to również szereg czynności opartych o ważne przepisy BHP. Przy wykopach większych niż 1 metr należy dokładnie zabezpieczać miejsca pracy. Często przygotowuje się także zabezpieczenia przed osuwiskami, czy rozparciami brzegów wykopu. Istotne jest także przyjęcie odpowiednich procedur przy kopaniu na terenach podmokłych, czy też na gruntach nawodnionych. Projekt skarpowania zakłada zatem często konieczność przeprowadzenia odpowiednich obliczeń statyczności.

 

Opracowanie artykułu:

Transkar Karol Machalski

ul. Łośnicka 148, 42-400 Zawiercie śląskie
e-mail
www
telefon