Mogłoby się wydawać, iż w dużej mierze odpowiednie utrzymanie budynku, tak samo pomieszczeń, jak też jego zewnętrznej części, to kwestia mocno powiązana z estetyką. W praktyce okazuje się jednak, że to sprawa przede wszystkim bezpieczeństwa. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia w strukturze obiektu, mogą prowadzić do osłabienia jego konstrukcji. Dlatego tak ważna jest okresowa kontrola techniczna budynku.

Jak często należy wykonać kontrolę techniczną budynku?

Wszelkiego rodzaju obowiązki, które spoczywają na właścicielu obiektu, a sprowadzają się do właściwego utrzymania budynku, zostały uregulowane prawnie. Co więcej, w sposób bardzo precyzyjny określa się, jakie kwalifikacje oraz uprawnienia powinna posiadać osoba, której zleca się tego rodzaju zadanie. Dlatego firma, która świadczy Usługi Inżynieryjno-Budowlane to świetny kandydat do realizacji tego typu zleceń. Dzięki doświadczeniu, a przede wszystkim odpowiednim uprawnieniom, specjalista przeprowadzi rzetelną kontrolę techniczną budynku.

Częstotliwość, z powinno być przeprowadzone samo sprawdzenie budynku, zależy od jego charakteru, a także poszczególnego rodzaju mediów, które mają w nim zastosowanie. W przypadku przewodów kominowych oraz instalacji gazowej niezbędne jest wykonywanie kontroli raz na 12 miesięcy. Natomiast raz na pięć lat należy sprawdzić ogólną estetykę budynku oraz przestrzeni wokół niego.

Kto odpowiada za zlecenie kontroli technicznej bloku mieszkalnego?

Jak wiadomo, tereny, jak również budynek sam w sobie należą własność wspólnoty. Oznacza to, że wyjściowo wszyscy właściciele mieszkań zobligowani są do tego, by zadbać o odpowiednią estetykę tego miejsca, ale także kontrolę techniczną budynku.

W praktyce zadanie to spoczywa najczęściej na zarządcy nieruchomością, którym coraz częściej jest wyspecjalizowana w tego rodzaju usługach firma. Mogą oni rozpocząć współpracę z firmą, która świadczy Usługi Inżynieryjno-Budowlane i zadbać o regularną, zgodną z prawem kontrolę obiektu.