Kupujesz działkę, na której planujesz budowę domu? Będziesz potrzebować usług geodety. Rozgraniczaniem nieruchomości, wytyczaniem map, wznowieniami znaków granicznych oraz świadczeniem innych usług geodezyjnych w zakresie kompleksowej obsługi budowy zajmuje się na co dzień firma Atlas Geo z Chojnic. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi pomiarowemu wszystkie plany sporządzane są rzetelnie i niezwykle precyzyjnie.

O co chodzi z wytyczaniem działek?

Sprzedaż bardzo dużego terenu może nastręczać pewnych trudności. Osoby prywatne zazwyczaj potrzebują niewielkich parceli, na których będą mogły wybudować dom – całoroczny bądź letniskowy – a ponadto założyć estetyczny ogród w celach rekreacyjnych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest podział posiadanej ziemi na poszczególne działki, które są bardzo pożądane na rynku nieruchomości. Sprzedaż ich wymaga jednak posiadania określonej prawem dokumentacji, do której zaliczają się między innymi mapy geodezyjne.

Jeżeli dany teren został już kiedyś podzielony, ale później zaczęto go traktować ponownie jako całość, należy jedynie wznowić znaki graniczne. Usługi tego typu, podobnie jak wytyczanie budynków i parceli, a także rozrysowywanie map, świadczy firma Atlas Geo w Chojnicach. Dzięki profesjonalnemu, nowoczesnemu sprzętowi geodezyjnemu, a także nabytemu doświadczeniu wszystkie prace przebiegają terminowo, a wykonywane, niezbędne pomiary geodezyjne są niezwykle precyzyjne, co umożliwia późniejsze, rzetelne opracowywanie planów, map i innych dokumentów.

Czy nabywca działki również skorzysta z pomocy geodety?

Oczywiście! Specjaliści zajmują się przeprowadzaniem analizy stanu prawnego nieruchomości na podstawie przedstawionej mapy do celów projektowych. W przypadku, kiedy inwestor nie posiada takowego planu, doświadczony geodeta go rozrysuje na podstawie mapy zasadniczej, uwzględniając między innymi osie dróg, linie zabudowy, linie rozgraniczające działki, które mają odmienne przeznaczenie, a także rozmieszczenie zieleni wysokiej czy innych obiektów. Opracowanie kartograficzne obejmuje zarówno teren, którego dotyczy wniosek, jak i okoliczny obszar podlegający oddziaływaniu planowanej inwestycji. Mapa do celów projektowych jest więc niezbędna do otrzymania pozwolenia na budowę, a tworzyć ją mogą jedynie specjaliści, którzy dysponują odpowiednimi pozwoleniami. Do pakietu oferowanych przez firmę Atlas Geo usług zalicza się ponadto wytyczenie budynku i przyłączy, a po zakończonej inwestycji – przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji domu, którą należy następnie przedłożyć w Nadzorze Budowlanym, aby móc odebrać inwestycję.