Techniczne środki zabezpieczania przeciwpożarowego w firmach

Materiał partnera
2019-06-26
system ppoż.

Różnego rodzaju podmioty gospodarcze, od obiektów handlowych, przez produkcyjne, po korporacyjne, muszą wdrażać w swoich budynkach odpowiednią technologię, zapobiegającą powstawaniu pożarów, lub pozwalającą na ich szybkie usunięcie w razie zagrożenia. Przy planowaniu systemu przeciwpożarowego, należy zatem uwzględnić urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy, instalacje ppoż., a także różnego rodzaju rozwiązania budowlane.

Urządzenia przeciwpożarowe

Urządzeniami przeciwpożarowymi nazywamy sprzęty ruchome, półstałe, uruchamiane ręcznie, lub automatycznie/samoczynnie, których celem jest zapobieganie powstania pożaru. W zależności od typu urządzenia, może ono być również wykorzystywane, jako systemy wykrywające oraz ostrzegawcze. Do urządzeń przeciwpożarowych zaliczyć należy zatem detektory dymu, czujniki, mierniki, sprzęty wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, systemy informujące zarządców budynku oraz służby ratunkowe, czy też instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy, czy nawet przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Podręczny sprzęt gaśniczy

Jeśli chodzi o podręczny sprzęt gaśniczy, warto wiedzieć, że według przepisów musi od znajdować się w odpowiedniej ilości, a także w odpowiednich, oznakowanych miejscach, w każdym obiekcie komercyjnym, publicznym, czy też handlowym. Zaliczyć do niego należy zaś przede wszystkim gaśnice przenośne, gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze), hydronetki wodne, koce gaśnicze, siekiery i innych osprzęt ewakuacyjny.

Instalacje przeciwpożarowe

Ważnym technicznym środkiem zapobiegawczym, jeśli chodzi o pożary, są również różnego rodzaju instalacje. W zależności od rodzaju działalności prowadzonej w danym budynku, a także od tego, jakiego typu pożary mogą wystąpić w określonym obiekcie, można zastosować m.in.: instalację wodociągową ppoż., stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji alarmu pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, urządzenia oddymiające, pompy w pompowniach ppoż., przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu, a nawet drzwi i bramy ppoż. oraz inne zamknięcia ppoż., jeżeli są wyposażone w systemy sterowania!

Ochrona przeciwpożarowa w aspekcie budowlanym

Odpowiednią ochronę przeciwpożarową, można zagwarantować sobie również w aspekcie budowlanym. Mowa o stosowaniu materiałów wykończeniowych niepalnych, o farbach odpornych na pożary, o specjalnych obudowach dróg ewakuacyjnych, czy o stosowaniu specjalnych konstrukcji ognioodpornych. W przestrzeniach przemysłowych, wielokrotnie stosuje się również budowanie tzw. przedsionków przeciwpożarowych, czy nawet kurtyn ppoż.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem sprzętu BHP i ppoż. dla swojej firmy, zgłoś się do przedsiębiorstwa ISKRA, które wykonuje czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Firma ISKRA zajmuje się również projektowaniem, wykonawstwem, uruchamianiem oraz konserwacją systemów bezpieczeństwa w budynkach.


Opracowanie artykułu:

Tel-Poż-System Iskra sp. z o.o. PPHU

ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań Nowe Miasto, wielkopolskie
e-mail
www