W ramach inwestowania w budowę dużego budynku czy też innej konstrukcji o wysokim budżecie dobrze jest znać możliwości, jakie ma inwestor oraz obowiązki, jakie musi wypełnić. W wypełnianiu tych powinności może towarzyszyć podmiot, który zajmuje się prowadzeniem procesów budowy w sposób profesjonalny. Jak w procesie budowy pomaga inwestor zastępczy? Jak znaleźć właściwego zastępcę inwestora? 

Po pierwsze – zakres działania inwestora zastępczego          

Aktywność ta powstała na potrzeby podmiotów, które jednocześnie realizują wiele projektów budowlanych, lub nie mają możliwości być na miejscu w trakcie ważnego procesu. Zakres obowiązków, jaki realizuje ta osoba, jest w dużej mierze zależy od tego, czego potrzebuje tak zwany inwestor bezpośredni.

Zdarza się, że podmiot kupujący teren pod budowę i rozpoczynający działania konstrukcyjne deleguje wszystkie zadania do poszczególnych firm, które zawodowo zajmują się sprawą. Jest to wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat prowadzenia procesu budowlanego. W tej sytuacji umowa zawierana z inwestorem zastępczym dotyczy nie tylko reprezentowania go fizycznie na różnego rodzaju spotkaniach, w urzędach, instytucjach, a także przed osobami fizycznymi.

W tej sytuacji podmiot wybrany do tego zadania będzie też służył radą, która wesprze podjęcie właściwej decyzji przez przedsiębiorcę. Chociaż zastępca inwestora podejmuje za niego konieczne czynności o charakterze fizycznym oraz prawnym ostatecznie to od głównego podmiotu inwestującego zależy to, jak prowadzona będzie budowa i jak wyglądać będzie współpraca z zaangażowanymi w nią podmiotami. 

Po drugie – jak znaleźć właściwego zastępcę?

Odpowiednia osoba czy podmiot gospodarczy wykonujący zadania za inwestora bezpośredniego powinien charakteryzować się kilkoma cechami. Zapoznając się z ofertą proponowaną przez poszczególne firmy oraz rozpatrując ich ofertę, można dokonać porównania, na podstawie którego łatwo będzie stwierdzić, która z propozycji jest najlepsza.

Na terenie Wieliczki od wielu lat działa Grupa Inwestim GPI. Jest to przedsiębiorstwo, które realizuje usługi w zakresie prowadzenia inwestycji, zarządzania projektami inwestycyjnymi, a także sprawuję kontrolę nad obiektami budowlanymi. To przedsiębiorstwo tworzy grono wykwalifikowanej kadry inżynierów, którzy kompleksowo obsługują inwestycje budowlane.

Wybierając właściwy podmiot, który będzie realizował działania inwestora zastępczego, warto sprawdzić przebieg wcześniejszych prowadzonych przez daną firmę projektów. Dzięki temu przyszły klient będzie miał pełen ogląd tego, jak toczą się sprawy i procesy budowlane kierowane przez wybraną przez niego firmę proponującą usługi inżynieryjne. Praktyczne przykłady sukcesów oraz bezproblemowo zakończonych procesów konstrukcji są najlepszym potwierdzeniem jakości wykonywanych prac przez określone przedsiębiorstwo lub inżyniera. Warto też zapoznać się z referencjami oraz opiniami na temat poszczególnych pracowników firmy.

Po trzecie – potwierdzenie zasad współpracy   

Niezwykle ważnym elementem przekazania obowiązków oraz określenia zakresu działań, jakie może wykonywać inwestor zastępczy, jest umowa zawarta pomiędzy dwoma podmiotami. Powinna ona przede wszystkim w określony w prawodawstwie sposób przedstawiać obowiązki i prawa obydwu stron.

Ten dokument powinien być potwierdzeniem zarówno dla inwestora, jak i dla podmiotu wykonującego obowiązki w jego imieniu. Im bardziej szczegółowy i konkretny będzie ten zapis, tym mniej będzie miejsca na niedomówienia i potencjalne spory pomiędzy tymi dwoma stronami. Umowa z podmiotem wykonującym zadania za inwestora ma ogromne znaczenie i powinna być podpisana, zanim podejmie się jakiekolwiek działania na drodze współpracy.