Wznowienie granic działki ma na celu ustalenie faktycznej lokalizacji punktów granicznych, umieszczanych w charakterystycznych miejscach, np. na załamaniach. Połączenie znaków granicznych linią wyznacza granicę. Najczęściej taki proces geodezyjny wykonuje się gdy znaki uprzednio ustalone zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Może mieć to miejsce również podczas konfliktów sąsiedzkich czy w sytuacji, kiedy działka zyskuje nowego właściciela. Więcej o tym procesie opowie specjalista z Limbus Usługi Geodezyjne.

Na czym polega wznowienie granic działki?

Wznowienie granicy działki jest procedurą geodezyjną, która ma na celu wyznaczenie linii granicznej przylegających do siebie działek. Podczas jej przeprowadzania na podstawie dostępnej dokumentacji odnajduje się faktyczną lokalizację punktów granicznych i oznacza się je za pomocą specjalnych znaczników, umieszczanych zarówno w końcach działki, jak i w załamaniach (szczególnie gdy linia graniczna nie jest prosta). Połączenie znaków granicznych, umieszczonych w taki sposób, aby odległość między nimi nie była większa niż 200 m, wyznacza dokładny przebieg granicy. Do ponownego wyznaczenia granicy działki należy wynająć sprawdzoną firmę, posiadając konieczne uprawienia, jak Limbus Usługi Geodezyjne z Wejherowa w województwie pomorskim.

Taki proceder warto przeprowadzić, gdy doszło do celowego lub nieświadomego przesunięcia, zatarcia czy uszkodzenia znaków granicznych. Punkty umieszczone przez sprawdzonego geodetę muszą być dobrze utwardzone w podłożu, aby nie mona było ich łatwo zdemontować. Zanim punkty graniczne zostaną umieszczone, fachowcy muszą zapoznać się z dostępną dokumentacją przynajmniej jednego z właścicieli, a także dokonać precyzyjnych pomiarów z zastosowanie specjalistycznych geodezyjnych urządzeń. Zakończenie prac w terenie przez geodetę i wznowienie granic, zawsze wiąże się z koniecznością sporządzenia odpowiedniego protokołu, zawierającego numery sąsiadujących działek geodezyjnych, identyfikator i nazwę obrębu, a także dane firmy geodezyjnej.

Kiedy powinno dokonać się wznowienia granic działek?

Wyznaczenie punktów granicznych przydaje się w bardzo wielu sytuacjach. Najczęściej jest konieczne, kiedy właściciele sąsiadujących posesji nie mogą porozumieć się co do tego, gdzie dokładnie przebiega granica. Pomiar geodety pozwala więc rozstrzygnąć spory sąsiedzkie, tym bardziej gdy może zdarzyć się, że sąsiad będzie dochodził swoich praw poprzez zasiedzenie gruntów przygranicznych (gdy granica była przesunięta przez wiele lat). Zasiedzenie sąsiada w dobrej (po 20 latach) lub w złej wierze (po 30 latach) działa na niekorzyść właściciela i skutkować może niemożnością odzyskania danego fragmentu gruntów. Podobnie jest w przypadku montażu ogrodzenia, gdyż wtedy też pojawiają się problemy ze sąsiadami. Wznowienie granic działki przydaje się również w sytuacji zakupu terenu pod budowę domu lub istniejącej już nieruchomości Pozwala to na dokładne sprawdzenie przyszłemu właścicielowi czy granica znajduje się w odpowiednim, zgodnym ze stanem faktycznym miejscu.

Należy wiedzieć, że procedura wznowienia działki powinna być obwieszczona zainteresowanym stronom (właścicielom sąsiadujących działek) przynajmniej na 7 dni przed rzeczywistym terminem wykonania. Najlepszym wyjściem z konfliktów sąsiedzkich związanych z granicą działki jest polubowne zdecydowanie się na skorzystanie z usług geodety, który rozwieje wszystkie wątpliwości sąsiadów i wyznaczy granicę zgodnie ze stanem faktycznym. Pozwala to uniknąć sądowej batalii, a także ponoszenie dodatkowych kosztów, gdyż wyrok i tak przy taki sporze kończy się sądowym nakazem wyznaczenia granicy działki. 

Profesjonalne pomiary

Firma LIMBUS Usługi Geodezyjne, zlokalizowana w Wejherowie, specjalizuje się w szerokim zakresie usług geodezyjnych. Wśród nich znajdują się sporządzanie map do celów projektowych, wytyczenie budynków i sieci uzbrojenia, pomiary powykonawcze budynków, wznowienia granic i znaków granicznych oraz podziały działek. Klienci mają możliwość otrzymać mapy w dwóch formach - drukowanej oraz cyfrowej. Firma obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i klientów firmowych, oferując usługi na różnych płaszczyznach - od drobnych czynności geodezyjnych po kompleksową obsługę przedsięwzięcia.