Szukasz odpowiedniej nieruchomości pod kolejną inwestycję? Często dogodna lokalizacja idzie w parze z niechcianym obiektem znajdującym się na terenie działki. Nie musimy jednak rezygnować z zakupu. Obiekty nienadające się do użytku można poddać rozbiórce lub wyburzeniu, dzięki czemu oczyścimy przestrzeń i zyskamy miejsce pod budowę nowego budynku. Kompleksowe prace rozbiórkowe i wyburzenia przeprowadza firma Kj Kruszbud Karol Paszkowski.

Wskazania do wyburzenia lub rozbiórki

Stare obiekty mieszkalne, niemieszkalne, gospodarcze i przemysłowe, ze względu na swój zły stan techniczny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Często  nie nadają się już do kompleksowego remontu, szpecą i zajmują miejsce na działce. W takim wypadku wskazane jest wyburzenie lub rozbiórka. To dwa odrębne procesy, które czasami mogą być przeprowadzone jednocześnie. Część wyłączonego z eksploatacji budynku może zostać poddana rozbiórce, a część wyburzeniu.

Prace rozbiórkowe przeprowadzane są w celu uniknięcia zniszczenia elementów oraz materiałów budowlanych, które mogłyby zostać jeszcze wykorzystane. Przeprowadza się je także wtedy, kiedy sąsiednie budynki stoją zbyt blisko, by możliwe było wyburzenie konstrukcji. Oba procesy pozostawiają jednak po sobie znaczne ilości odpadów budowlanych, które powinny zostać poddane rozdrobnieniu oraz utylizacji.

Między innymi dlatego planując rozbiórkę lub wyburzenie budynku warto skorzystać z usług specjalistów, którzy posiadają odpowiednie zaplecze sprzętowe i uprawnienia do przeprowadzania tego typu prac. Przedsiębiorstwa takie jak Kj Kruszbud Karol Paszkowski dysponują ponadto kruszarką mobilną, która przyspiesza proces pozbywania się gruzu.

Co oferują specjaliści z firmy KJ Kruszbud?

Kj Kruszbud to firma, która swoją siedzibę ma w Łapach. Specjaliści zajmują się wyburzeniami budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Realizują takie prace także w przypadku konstrukcji stalowych, obiektów kubaturowych oraz hal magazynowych. Specjaliści wyposażeni są w nowoczesny sprzęt, który pozwala na wywóz odpadów porozbiórkowych do zakładów legalnej utylizacji.

Własny transport ciężarowy oraz mobilna kruszarka znacznie usprawniają prace wyburzeniowe i rozbiórkowe, dzięki czemu klient szybciej może cieszyć się działką wolną od niechcianych zabudowań. Uzupełnieniem oferty Kj Kruszbud Karol Paszkowskikompleksowe prace ziemne, dzięki którym w krótkim czasie po rozbiórce możemy przystosować teren pod nową budowę. Specjaliści wykonują niwelacje, wykopy, wyrównanie terenu oraz utwardzanie gruntu.