Roboty ziemne polegają na przygotowaniu gruntu zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres czynności może obejmować wydobycie, przemieszczenie bądź nadanie zamierzonego kształtu gruntu. Do prowadzenia prac wykorzystuje się ciężki sprzęt, taki jak koparki, spycharki czy ubijarki. Sprawdź, co na temat maszyn budowlanych i klasyfikacji robót mówi specjalista z firmy MK-Bud.

Roboty ziemne – czym są?

Prace ziemne dzielą się na trzy typy – roboty porządkowe, podstawowe oraz wykończeniowe.

W ramach działań przygotowawczych usuwamy zbędne elementy roślinne, spulchniamy ziemię oraz odprowadzamy wody odpadowe. W zakres robót podstawowych wchodzą niwelacja, wykopy oraz wykonywanie nasypów i podsypek. Wykończeniówka opiera się natomiast na wyrównaniu dna i wykopach fundamentowych

– wyjaśnia pracownik MK-Bud. Prowadzenie szeroko zakrojonych prac budowlanych wymaga użycia ciężkiego sprzętu o różnym podwoziu. Biorąc pod uwagę warunki terenowe, najlepiej sprawdzą się maszyny z napędem gąsienicowym i kołowym. W wyjątkowo trudnych przypadkach stosuje się dodatkowo aktywne układy urabiania, które umożliwiają efektywniejszy urobek i przemieszczanie gruntu.

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne mogą przybrać formę prac liniowych, powierzchniowych lub wykopów budowlanych. Prace liniowe są przeprowadzane na wąskich pasach terenu takich jak drogi czy tory. Roboty powierzchniowe dotyczą natomiast miejskich placów oraz innych dużych obszarów. Firma MK-Bud realizuje także wykopy budowlane zlecane przez Klientów prywatnych i instytucjonalnych. Jeżeli zależy Ci na sprawnej realizacji inwestycji, warto skorzystać z możliwości wynajmu sprzętu wraz z obsługą operatorską.