Skuteczne, trwałe i ekonomiczne zabezpieczenie ścian wykopu jest niezwykle istotne z wielu względów. Po pierwsze chodzi oczywiście o zapewnienie należytej ochrony pracownikom, a po drugie zaś, o wyeliminowanie ryzyka ewentualnego wstrzymania prac budowlanych wskutek osunięcia się ziemi. Do zrealizowania tych celów zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się tzw. ścianki szczelne. Co warto wiedzieć o tej technologii?

Czym są ścianki szczelne?


W bardzo dużym skrócie są to ścianki oporowe wykonane z profili stalowych, których grubość w zależności od miejsca wykorzystania waha się od 3 do 16 mm – choć w wyrobach gorącowalcowanych środnik może mieć nawet 20 mm. Ścianki tego typu są bardzo powszechnie stosowaną metodą zabezpieczania wykopów i przez szereg lat zdążyły już udowodnić swoją niebagatelną wartość. W zdecydowanej większości przypadków wykorzystuje się je jako osłonę tymczasową, aczkolwiek właściwości techniczne umożliwiają zastosowanie ich jako konstrukcji docelowej.

Obudowa wykopu w postaci ścianki szczelnej składa się pionowych elementów, które łączone są ze sobą za pomocą specjalistycznie zaprojektowanych zamków. Najlepszymi parametrami wytrzymałościowymi charakteryzują się ścianki typu U lub typu Z. To bardzo ważne, ponieważ w zasadzie głównym zadaniem ścianek szczelnych jest zniwelowanie i rozproszenie ogromnych sił związanych z naporem ziemi. Zabezpieczony w ten sposób wykop stanowi najlepszą gwarancję bezpieczeństwa. Inwestor nie musi się również obawiać, że w trakcie wykonywania prac, dojdzie do nieprzewidzianej sytuacji. Co jeszcze warto wiedzieć?

Jak przebiega montaż ścianek szczelnych?


Choć ścianki szczelne uchodzą za jedno z najłatwiejszych w montażu rozwiązań, nie oznacza to, że ich instalacji można podejmować się samodzielnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że ich pogrążanie w ziemi wykonuje się za pomocą wibrowania specjalnym urządzeniem o częstotliwości działania znacznie odbiegającej od częstości drgań własnych oraz sąsiednich konstrukcji. W sytuacji, w której wibracje są zupełnie niedopuszczalne, specjaliści wykorzystują metodę wciskania statycznego. Bywa ona jednak dość zwodnicza w przypadku gruntów cechujących się znaczną twardością.

Obydwie opcje wymuszają zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Dlatego właśnie z przyczyn praktycznych wykonawstwo z pewnością warto powierzyć firmie Mat-Mat Krzysztof Mącior Zabijanie ścianek szczelnych, która dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu wyrobiła sobie opinię jednej z najrzetelniejszych w branży.
Trzeba również wspomnieć o tym, że ścianka szczelna może być wykonana poniżej poziomu wody gruntowej. Jednakże w przypadku przepływu wody, ścianka będzie stanowiła przeszkodę, która z czasem przyczyni się do jej spiętrzenia