Zastosowanie studni depresyjnych w odwadnianiu wykopów

Materiał partnera
2020-01-07

Wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia niekiedy przeprowadzanie prac budowlanych. Poważnym problemem jest też niska przepuszczalność podłoża. Nie zawsze jednak mamy możliwość zmiany położenia budynku czy przeniesienia budowy na inną działkę. By zapewnić powstającej konstrukcji odpowiednie warunki gruntowe, konieczne może być w takiej sytuacji przeprowadzenie odwadniania.

Zastosowanie studni depresyjnych

Jednym z rozwiązań stosowanych w systemach odwodnień są studnie depresyjne. Ich wykorzystanie obejmuje wykonanie studni głębinowych, w których zabudowane są:

  • kolumna filtrowa;
  • obsypka żwirowa;
  • pompa głębinowa.

W wyniku pompowania wody ze studni wytwarza się tak zwany lej depresyjny, co prowadzi do obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Po zakończeniu procesu odwadniania odwierty studzienne są likwidowane. Firmy oferujące usługi studniarskie, takie jak firma Studniarstwo Zbigniew Połom, przeprowadzają odwodnienia z wykorzystaniem studni depresyjnych w przypadku głębokich wykopów wszędzie tam, gdzie grunt wykazuje wysoką przepuszczalność wody. Najczęściej wykorzystywane są w odwadnianiu zwartych obiektów budowlanych. Studnie depresyjne pozwalają też obniżyć napór hydrostatyczny na dno wykopu fundamentowego. Na ich użycie należy zdecydować się wszędzie tam, gdzie konieczne jest osiągnięcie wysokiego poziomu zdepresjonowania wód gruntowych.

Budowa studni depresyjnej

Wiercenie studni depresyjnych to, jak już wspomnieliśmy, skuteczny i dość często stosowany system odwodnień wykopów budowlanych. Rura filtracyjna umieszczana wewnątrz obudowy studziennej powinna mieć średnicę mniejszą o 5 do 7 cm od średnicy wierconej studni. Na gruntach o średniej i dużej przepuszczalności wykorzystywane są rury filtracyjne o średnicy 150 mm, a na gruntach o małej przepuszczalności – o średnicy od 300 do 800 mm, co pozwala zwiększyć powierzchnię filtracyjną. Żwirowa obsypka wokół filtra ma podnieść wydajność studni. Zastosowana w takim układzie pompa głębinowa musi być dobrana tak, aby podczas pracy pozostawała zanurzona w wodzie, inaczej szybko dojdzie do awarii. W studniach o większych średnicach warto zastosować pompy zatapialne przeznaczone do odwadniania wykopów. Ta jest bardziej odporna na występujące w wodzie gruntowej cząstki ścierne. Odwadnianie z przy użyciu studni depresyjnych zazwyczaj przeprowadzane jest w trybie ciągłym.

Alternatywę dla studni depresyjnych w zakresie ujęć wgłębnych stanowią igłofiltry. Są to rurki perforowane owinięte siatką filtracyjną. Tu narzędziem wiertniczym jest strumień wody pod dużym ciśnieniem. Rozwiązanie to nie może być jednak stosowane na gruntach spoistych, w przeciwieństwie do studni depresyjnych.

Opracowanie artykułu:

Studniarstwo Zbigniew Połom

Polna 5, 11-612 Kruklanki warmińsko-mazurskie
e-mail
www