Zawód kominiarza znany jest od wieków. Dzisiejsze zakłady kominiarskie mimo, że wiele usług wykonuje standardowymi metodami, w niczym nie przypominają zakładów kominiarskich sprzed np. pół wieku. Dzisiejsi kominiarze do pracy wykorzystują szereg nowoczesnych sprzętów, metod pracy, które mają na celu zarówno zwiększyć skuteczność wykonywanych usług, oraz ich – co tu dużo mówić, czyste przeprowadzenie.

Kto może zostać kominiarzem?

Aby zostać kominiarzem należy mieć ukończony odpowiedni profil szkoły i przejść odpowiednią praktykę. Samo otwarcie firmy o profilu kominiarskim określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności kodem 81.22.Z – specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. może zgłosić każdy. Jednak, aby wykonywać usługi wchodzące w zakres prac kominiarskich należy mieć odpowiednie uprawnienia. Po pierwsze należy mieć ukończoną szkołę zawodową o profilu budowlanym. Wykształcenie zawodowe o profilu budowlanym daje możliwość rozpoczęcia praktyki w zawodzie pod okiem mistrza kominiarza, której to długość, określa zdobycie prawa do ubiegania się o tytuł czeladnika, a następnie mistrza kominiarskiego. Pierwszy stopień można zdobyć po odbyciu 3-letniej praktyki zawodowej i pozytywnym zaliczeniu egzaminu w izbie rzemieślniczej. Po następnych 3-4 latach praktyki można przystąpić do egzaminu na mistrza kominiarskiego.

Jakie usługi wykonują zakłady kominiarskie?

Zakres usług kominiarskich jest dość szeroki. Dajmy na to zakład kominiarski Adam Misztela, dzieli swe usługi na podstawowe – wymagane prawem oraz dodatkowe – poprawiające komfort korzystania z instalacji kominowej. W przypadku usług kominiarskich, do których każdego właściciela obiektu budowlanego zmusza prawo, zalicza się takie usługi jak:

  • czyszczenie kominów:

  • czyszczenie przewodów spalinowych, powinny być wykonywane 2 razy w roku,

  • czyszczenie przewodów dymowych, powinny być one przeprowadzane 4 razy w roku,

  • czyszczenie przewodów wentylacyjnych, należy je wykonywać co roku i dokonywać okresowej kontroli

  • badanie sprawności stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń dymowych, podłączeń  spalinowych oraz wentylacyjnych (minimum raz na rok),

  • obiekty wielkopowierzchniowe (powinny być wykonywane 2 razy w roku).

W skład dodatkowych usług kominiarskich zalicza się frezowanie kominów, udrażnianie przewodów kominowych (wymiana drzwiczek itp.), jak również badania przewodów za pomocą kamery kominowej, wraz z możliwością rejestracji obrazu. Duży odsetek zleceń kominiarskich obejmuje ekspertyzy kominiarskie, a także wydawanie opinii do celów projektowych, prawidłowych podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. W przypadku np. zgubienia projektu budowlanego, modernizacji instalacji kominowej, remontu domu, czy też podejrzenia o samowolkę budowlaną zleca się zakładom kominiarskim przeprowadzenie inwentaryzacje urządzeń kominowych (ze szkicem i opisem) czy też sprawdzanie przydatności przewodów w budynkach nowych, zmodernizowanych, po kapitalnym remoncie.

Jak widać, usługi zakładów kominiarskich są niezwykle zróżnicowane i ważne jest, aby będąc właścicielem domu mieć kontakt z wyspecjalizowanym zakładem kominiarskim, który służyć będzie pomocą w razie wystąpienia problemów z przewodami kominowymi, szczelnością komina, czy też innych usług wymienionych wyżej, leżących w gestii kominiarza.