Jak prawidłowo dbać o komin?

Materiał partnera
2019-12-19

Zadaniem komina jest sprawne odprowadzenie spalin – aby było to możliwe, konieczna jest jego drożność, na którą wpływa zarówno pielęgnacja komina (która nie może zakończyć się w momencie ukończenia prac budowlanych), jak i używanie wysokiej jakości paliwa. Niezbędne są również okresowe kontrole dokonywane przez specjalistów. Jak prawidłowo dbać o komin, aby uniknąć wszystkich możliwych zagrożeń?

O bezpieczeństwo możesz zadbać już przed zakupem.

Wybierając system kominowy do swojego domu, obok weryfikacji materiałów, z których został wykonany, kluczowe jest sprawdzenie posiadanych atestów oraz oznakowania CE stanowiącego gwarancję zakupu certyfikowanego produktu. Warto również sprawdzić, czy dany komin jest odporny na wysokie temperatury gazów wylotowych, kwasów i różne rodzaje paliw grzewczych.

Komin wbudowany – i co dalej?

Zgodnie z przepisami prawa, w każdym nowo wybudowanym lub poddanym renowacji budynku konieczny jest tzw. odbiór kominiarski, podczas którego sprawdza się szczelność ciągu, sposób jego wykonania oraz jakość wykorzystanych materiałów. Niezbędne jest również sporządzenie protokołu pokontrolnego, stanowiącego dowód braku zaniedbania obowiązków w razie konieczności uzyskania odszkodowania na skutek wypadku. Jakie są kolejne kroki? Przede wszystkim – regularne czyszczenie: przewody dymowe powinny być czyszczone co trzy miesiące, spalinowe – dwa razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne – raz w roku. Po każdym takim działaniu do obowiązków kominiarza należy wystawienie protokołu. Wynika to nie tylko z przepisów prawnych, ale także – ze zdrowego rozsądku. Zaniedbanie tych obowiązków stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, gdyż może skutkować większym zanieczyszczeniem powietrza, a nawet – pożarem komina. W jaki sposób? Zanieczyszczenie komina powoduje zbieranie się dużych ilości sadzy (czyli – właściwie – czystego węgla) na ściankach komina, a ta w łatwy sposób może się zapalić, powodując wzrost temperatury do nawet 1200°C. Pożar w kominie to jeden z najczęstszych powodów pożarów budynków, dlatego też nie należy samodzielnie go czyścić ani dokonywać kontroli – użycie złej techniki lub nieodpowiednich materiałów może uszkodzić komin, czego skutki mogą być podobne jak w przypadku jego zanieczyszczenia. Na własną rękę nie jesteśmy też w stanie zweryfikować szczelności przewodów kominowych – zaniedbanie fachowej kontroli w tym zakresie może skutkować emisją bezwonnego i bezbarwnego czadu, który jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla ludzi. Specjaliści z Zakładu Usług Kominiarskich w Błoniu ostrzegają, aby pamiętać, że nie zawsze czujniki, w które są wyposażone współczesne kotły, zasygnalizują zagrożenie – nie są to urządzenia bezawaryjne, dlatego kluczem do bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola przez profesjonalistę.

Opracowanie artykułu: