Instalacja wodna w domu jest niezwykle ważna. Umożliwia zachowanie higieny osobistej oraz dostęp do ciepłej wody przez cały rok. Instalację hydrauliczną w domu wykonuje się na ostatnim etapie budowy domu w stanie surowym. Dlatego by uniknąć nieprzyjemnych i kosztownych niespodzianek, warto wcześniej zaplanować wykonanie instalacji wodociągowej. Jak zatem rozprowadzić instalację wodną w domu?

Jak się przygotować do montażu instalacji wodnej?

Prace instalacyjne wodociągowe wykonuje się po budowie budynku, najczęściej przed tynkowaniem i ułożeniem podłogi. Rury wodociągowe przeprowadza się:

  • W szczelinach ściennych: lub w piwnicach,

  • Pod podłogami,

  • Kanałach: tzw. szachtach instalacyjnych.

Do instalacji wodnej warto zatrudnić specjalistę. Przed montażem należy ustalić:

  1. Położenie środków poboru wody.

W celu określenia źródeł ciepłej i zimnej wody powinno się przeprowadzić szczegółowy plan pomieszczeń z zamierzoną instalacją sanitarną. 

      2. Modele wybranych umywalek, baterii, wanien, kabin oraz paneli.

Najlepiej skorzystać z dostępnych w sklepach z katalogów lub poradzić się fachowca.

Co jest potrzebne do instalacji wodociągowej?

Do instalacji hydraulicznej w domu używa się specjalnych rur wykonanych ze sztucznego tworzywa. Zwykle ich średnica wynosi od 15 do 32 mm. Rury warstwowe wyparły stosowane niegdyś stalowe przewody i miedziane rury, z których korzysta się przy montażu odpowiednich elementów instalacji. Miedziane rury stosuje się jedynie przy podłączaniu się do urządzeń grzewczych. Jeśli nie wiemy, jakie rury wybrać, skorzystajmy z usług budowlanych oferowanych przez firmy.

Systemy rozprowadzania instalacji wodnej

Istnieją dwa systemy rozprowadzania instalacji wodnej.

  1. System trójnikowy:

Metoda trójnikowa polega na szeregowym ułożeniu przewodów. Oznacza to, że przewód poziomy przebiega od pionu, a od niego wychodzą podejścia przyłączające do odpowiednich miejsc poboru. Podejścia są łączone z przewodem poziomym tzw. trójnikami. W układzie trójnikowym rury są prowadzone w ściennych szczelinach, zakrywanych następnie tynkiem. Aby zabezpieczyć przewody przed mechanicznymi uszkodzeniami, powinno się je przeprowadzać w peszlu. Natomiast przejścia przez ściany oraz stropy w celu ochrony należy przeprowadzać w tzw. ochronnych tulejach.

      2. System rozdzielaczowy

Sposób ten polega na doprowadzeniu przewodu głównego odchodzącego od wodomierza do rozdzielacza. Następnie osobne przewody doprowadzane są do odrębnych środków poboru np. spłuczki lub baterii.

W domach wielopiętrowych najczęściej instaluje się oddzielny rozdzielacza. W warstwie wylewki w podłodze umieszcza się rury. W tym celu używa się giętkich rur wykonanych ze zwoju. Pozwalają one podłączyć rozdzielacz ze środkiem poboru poprzez jeden fragment rury. Umożliwia to uniknięcie niepożądanych przecieków, związanych z nieodpowiednim połączeniem.

Zaznaczenie przebiegu rur na planie instalacji wodociągowej pozwala na szybkie znalezienie ich w razie awarii. Ułatwia także naprawy instalacji i zapobiega uszkodzeniom w trakcie przeprowadzania prac w łazience czy kuchni. Aby zabezpieczyć przewody w układzie trójnikowym, przeprowadza się przewody przez ochronne tuleje.

W instalacji wodnej nie należy łączyć części z różnych tworzyw. Wiąże się to z różnym sposobem łączenia oraz ewentualną utratą gwarancji. Dlatego przed montażem warto skonsultować się najpierw z instalatorem.