Czyszczenie przewodów kominowych to podstawa to bezpiecznego korzystania z instalacji grzewczej. Nie warto nigdy rezygnować z wypełnienia tak ważnych obowiązków, jak zapewnienie regularnych przeglądów kominiarskich i dokładnego czyszczenia przewodów. Profesjonalne wykonanie takich prac zapewnia doświadczona firma kominiarska Domi-Komin. Jakie są w tej kwestii regulacje prawne i co może grozić, gdy się ich nie stosuje? Sprawdź w dalszej części artykułu!

Czyszczenie przewodów kominowych — co na to prawo?

Korzystanie z budynku z instalacją grzewczą wiąże się z bezwzględną koniecznością dbania o jej stan. Wielu właścicieli i zarządców pamięta o obowiązkowych przeglądach kominiarskich, jednak jest jeszcze jedna kwestia, która może decydować o bezpieczeństwie korzystania z urządzeń w okresie grzewczym. Mowa oczywiście o czyszczeniu przewodów kominowych. Standardowe przeglądy należy wykonywać przynajmniej raz w roku, jeśli nie nastąpiła nieprzewidziana awaria, naprawa lub modernizacja. W przypadku czyszczenia przewodów zalecana częstotliwość czyszczenia jest uzależniona od ich rodzaju. Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane należy stosować:

  • czyszczenie przewodów wentylacyjnych — co najmniej raz w roku,

  • czyszczenie przewodów spalinowych — dwa razy w roku,

  • czyszczenie przewodów dymowych — cztery razy w roku.

Do tego celu należy zatrudniać jedynie wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają tytuł mistrza kominiarskiego i niezbędne uprawnienia budowlane. Firma Domi-Komin gwarantuje profesjonalne wykonanie każdego zlecenia i zapewnienie bezpieczeństwa instalacji kominowych.

Zaniedbane przewody kominowe — zagrożenia

Pomimo jasnych zaleceń prawnych w kwestii dbania o stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych, warto pamiętać, że stosowanie się do nich powinno wynikać z odpowiedzialności i chęci zadbania o swoją własność i zdrowie, a nie poczucia obowiązku wobec prawa. Dlaczego jest to tak ważne? Specjalista z firmy kominiarskiej Domi-Komin wyjaśnia:

Jeśli w przewodach kominowych występuje niedrożność, nieszczelność lub jakakolwiek wada techniczna, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego wypadku. Może to być zarówno wybuch lub pożar, który jest w stanie zniszczyć cały majątek, jak i zatrucie dymem lub czadem, które jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia osób w budynku.

Brak ważnego protokołu z wizyty kominiarza może być także podstawą do odmowy lub obniżenia świadczeń z ubezpieczenia, jeśli dojdzie do wypadku. Wybór doświadczonego kominiarza to pewność, że prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką, a wszelkie nieprawidłowości wykryte i odpowiednio opisane. Dla zabezpieczenia własnego majątku, a także zdrowia swojego i najbliższych, nie należy bagatelizować obowiązków związanych z utrzymaniem dobrego stanu technicznego instalacji.