Kiedy zauważysz u swojego dziecka niepoprawne wymawianie głosek, wyrazów lub inne problemy z wymową wynikające z zaburzeń rozwojowych, warto jak najprędzej udać się do doświadczonego Centrum Terapii Logopedycznej Katarzyna Flak w Kościanie, które pomoże każdemu dziecku- przeczytaj artykuł do końca i przekonaj się sam.

Zdiagnozowanie rodzaju wady wymowy

Zdarza się, ze dzieci borykają się z różnego rodzaju wadami wymowy, co znacząco może wpływać na ich samoakceptację i problemy z wystąpieniami publicznymi. Zaawansowane kłopoty z poprawną komunikacją językową są też często przyczyną stresu związanego z wystąpieniami publicznymi czy też nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych. Ponadto, wady wymowy mogą negatywnie rzutować na życie zawodowe, gdyż wiele wykonywanych prac wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem lub innymi pracownikami. W związku z tym, warto jak najprędzej, od najmłodszych lat podjąć terapię logopedyczną, która w znaczącym stopniu jest w stanie poprawić wymowę, a w niektórych przypadkach, nawet całkiem wyeliminować problem z nieprawidłowym wymawianiem niektórych głosek.

Logopeda jest specjalistą posiadającym szeroką wiedzę nie tylko z zakresu językowego, ale także z obszarów pedagogicznych czy medycznych. W związku z tym, jest także w stanie skutecznie pomoc dzieciom borykającymi się z różnego rodzaju wadami rozwojowymi, które często rzutują też negatywnie na komunikację językową. Jest to szczególnie istotne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Warto udać się do specjalisty z Centrum Terapii Logopedycznej Katarzyna Flak również w przypadku występowania opóźnionego rozwoju mowy, afazji czy dysleksji. Oprócz tego pomoc logopedyczna jest dedykowana dla dzieci zmagającymi się z jąkaniem, oligofazją, nieprawidłową wymową głosek, takich, jak np. s, z, c, ż czy dz, dż.

Regularne spotkania z logopedą, szeroka diagnostyka

Niezwykle ważne jest szybkie udanie się do logopedy w celu wykonania właściwej diagnozy oraz ustalenia programu terapeutycznego. Im szybciej zacznie się wdrażać regularną terapię, tym wcześniej będą widoczne pierwsze rezultaty. W Centrum Terapii Logopedycznej Katarzyna Flak stosuje się nowoczesne instrumentarium logopedyczne do korygowania wad wymowy, aby szybko i profesjonalnie pomóc małemu pacjentowi. Dodatkowo w Centrum Terapii Logopedycznej Katarzyna Flak terapię logopedyczną wspiera się, w miarę potrzeb, o  szeroką konsultację z innymi specjalistami: laryngologiem, ortodontą, psychiatrą czy  psychologiem (afazja, spektrum autyzmu, mutyzm). Metoda leczenia zostaje dobrana przez specjalistę logopedę w sposób indywidualny dostosowany do rodzaju zaburzenia czy wady, aby przyniosła oczekiwane i jak najlepsze rezultaty.