Z akcyzą spotykamy się bardzo często – zwykle kojarzy nam się ze specjalną banderolą na alkoholu i papierosach. Dzieje się tak dlatego, że napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, a także płyny do papierosów elektronicznych są objęte specjalnym podatkiem jako produkty potencjalnie szkodliwe. Akcyza dotyczy również energii elektrycznej zaliczanej do dóbr infrastrukturalnych, a także tak zwanych wyrobów nowatorskich. Czy dokładnie jest podatek akcyzowy? Kto musi go opłacać?

Czym jest podatek akcyzowy i jak jest obliczany?

Podatek akcyzowy należy do tak zwanych podatków pośrednich, jednak nie ma charakteru powszechnego. W odróżnieniu od podatku VAT nie dotyczy on bowiem wszystkich produktów, a jedynie wybranych kategorii. Eksperci z Biura Kadrowo-Rachunkowego Składki i Podatki z Płocka podkreślają jego cenotwórczy charakter, ponieważ jego cenę ponosi ostateczny nabywca. Podstawą tego rodzaju opodatkowania może być kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o wysokość podatku VAT oraz kwotę akcyzy.

W innym wypadku Biuro Kadrowo-Rachunkowe Składki i Podatki bierze pod uwagę kwotę, jaką nabywca musi zapłacić za towary w nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Eksperci obliczają należne podatki również w oparciu o kwotę należną z tytułu dostawy wyrobów akcyzowych do państwa członkowskiego danej wspólnoty. W przypadku importu muszą wziąć po uwagę wartość celną produktów akcyzowych powiększoną odpowiednio o należne cło. Czasami – gdy wysokość akcyzy jest ustalana w formie kwoty – podstawę opodatkowania stanowi ilość wyrobów wyrażona w sztukach, litrach lub kilogramach.

Kto musi opłacać podatek akcyzowy?

Zgodnie z polskim prawem, podatek akcyzowy jest opłacany przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej dokonującą czynności podlegających opodatkowaniu oraz osoba, której stan faktyczny podlega akcyzie. Specjaliści z Biura Kadrowo-Rachunkowego Składki i Podatki tłumaczą, że tak naprawdę każdy, kto nabywa towary akcyzowe, staje się płatnikiem. Ustawa o podatku akcyzowym wskazuje na konkretne podmioty. Można wśród nich znaleźć na przykład:

  • Nabywców końcowych zużywających energię elektryczną;
  • Nabywców, posiadaczy, producentów i pośredników  suszu tytoniowego;
  • Użytkowników i sprzedawców wyrobów węglowych;
  • Finalnych nabywców gazowych i węglowych;
  • Przedstawicieli podatkowych;
  • Zarejestrowanych wysyłających i odbiorców.

Pełna lista podmiotów objętych podatkiem akcyzowym jest długa i skomplikowana. Jeśli nie mamy pewności, czy do nich należymy, warto skorzystać z usług Biura Kadrowo-Rachunkowego Składki i Podatki z Płocka. Eksperci chętnie wyjaśniają takie kwestie w ramach doradztwa podatkowego, a także zajmują się obsługą księgową i prowadzeniem rachunkowości.