Ubezpieczenia majątkowe należą do grupy polis gospodarczych, które mają na celu zabezpieczyć finanse klienta. Umowa tego rodzaju zobowiązuje świadczeniodawcę do wypłacenia zadośćuczynienia w wyniku zawartej umowy, gdy w wyniku wypadku powstanie jakaś szkoda. Dokładne regulacje całego procesu można znaleźć w Kodeksie cywilnym, dzięki czemu umowa pomiędzy ubezpieczycielem a świadczeniobiorcą jest odpowiednio zabezpieczona.

Jakie działania obejmują ubezpieczenia majątkowe?

W pierwszej kolejności w tej grupie polis można wyróżnić ubezpieczenie nieruchomości. Oznacza to, że zainteresowany może zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie przed ewentualnymi wypadkami czy zniszczeniami. Jednak należy wiedzieć, że nie każdy obiekt może zostać objęty tego typu polisą. W tym przypadku można wyróżnić trwale niezamieszkane nieruchomości, budowle zbudowane z tworzyw łatwopalnych lub gdy dany obiekt nie może być zasiedlony. Ubezpieczenia majątkowe to również polisy komunikacyjne, czyli OC i AC, które mają chronić pojazd oraz jego posiadacza, zwłaszcza od ponoszenia nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z wypadku lub innego rodzaju uszkodzenia. Należy wiedzieć, że do tego wariantu należy także ubezpieczenie turystyczne, czyli szeroki zakres ochrony podczas podróży na terenie kraju lub poza jego granicami.

Z czego dokładnie składa się ten wariant polisy?

Najważniejszym zapisem w umowie zawartej pomiędzy interesantem a świadczeniodawcą jest ten określający przedmiot, który ma być objęty ochroną. Następnie polisa majątkowa opisuje zakres zabezpieczenia, czyli przed jakimi działaniami ma go dokładnie chronić. W tym przypadku można wyróżnić ochronę przed działalnością osób trzecich lub zdarzeniami losowymi. Ponadto to umowa tego rodzaju określa górną granicę wartości ubezpieczenia, która jest możliwa do uzyskania w chwili wystąpienia szkody. Dodatkowo są w niej opisane wyłączenia z odpowiedzialności, czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel jest zwolniony z wypłaty odszkodowania właścicielowi polisy. Oprócz tego można wyróżnić limity odpowiedzialności świadczeniodawcy, czyli franszyzę redukcyjną lub pewne ograniczenia, które znacznie mogą zminimalizować roszczenia ubezpieczonego.

Dlaczego warto wykupić taką polisę?

Ubezpieczenie majątkowe pomaga zabezpieczyć mienie, które w wielu przypadkach jest niezwykle wartościowe. W związku z dużym poświęceniem w trakcie zdobywania takiego statusu materialnego trudno wyobrazić sobie jego utratę. Dlatego też powstały polisy chroniące dobytek ludzki, który w wyniku wypłaconego odszkodowania można odkupić, czyli w jakiś sposób – odzyskać. W związku z tym pośrednicy ubezpieczeniowi, tacy jak Henryk Bańkowski prowadzący agencję w Chmielku, oferują ochronę majątków na bardzo korzystnych warunkach. Dzięki temu klienci pozyskują duże poczucie bezpieczeństwa oraz pewnego rodzaju spokój. Wynika on ze świadomości, że w razie utraty chronionych przedmiotów istnieje możliwość otrzymania ich równowartości pieniężnej.