Podatek akcyzowy jest jednym z podatków pośrednich. W przeciwieństwie do podatku VAT nie ma on powszechnego charakteru. Akcyza nakładana jest bowiem tylko na niektóre kategorie i określone wyroby. Podatek akcyzowy doliczany jest do ceny towarów, przez co obciążeni są nim głównie konsumenci. Jacy przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością odprowadzenia takiej opłaty?

Podstawa prawna

Podatek akcyzowy w Polsce regulowany jest dwoma aktami prawnymi. Jednym z nich jest ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Normuje ona doliczanie stosowanej opłaty dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Kolejną podstawę prawną stanowi artykuł 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Akcyza jest bowiem jednym z zharmonizowanych podatków obowiązujących w całej Wspólnocie. W świetle wymienionych przepisów, podatek akcyzowy nakładany jest na:

  • energię elektryczną i produkty energetyczne,
  • wyroby tytoniowe,
  • alkohol i napoje alkoholowe.

Uiszczenie podatku akcyzowego nie zwalnia od płacenia podatku od towarów i usług.

Dlaczego płacimy podatek akcyzowy?

Nikt z nas nie lub płacić podatków, lecz są one ważnym elementem dochodu budżetu państwa. Bez nich realizacja wielu inwestycji na poziomie samorządowym i krajowym byłaby zwyczajnie niemożliwa. Cel fiskalny nie jest jednak jedynym zamierzeniem ustawodawcy. Podwyższając opłatę za dany produkt, urzędnicy próbują zniechęcić konsumentów do jego używania. Tak jest chociażby w przypadku alkoholu i wyrobów tytoniowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z ich szkodliwości, lecz nawet wyższa cena, nie powstrzymuje konsumentów przez nabyciem określonych produktów. A to generuje większe zyski dla państwa.

Kto zobowiązany jest do zapłaty podatku akcyzowego?

Jak już wspomniano- podatkiem akcyzowym obciążony zostaje konsument, który zdecydował się na nabycie towarów z doliczoną akcyzą. Jak informuje specjalista z biura rachunkowego „ef-Ka” – podmiotami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne lub prawne, które trudnią się produkcją lub importem wyrobów akcyzowych.  Podmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.12.1999 roku, również uznawane są za podatników. Należą do nich – między innymi- podmioty zajmujące się obrotem samochodami osobowymi przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju i firmy wytwarzające paliwa silnikowe na drodze mieszania i przeklasyfikowania produktów naftowych.

Podatnicy zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji w urzędzie celnym. Rozliczając podatek akcyzowy warto skorzystać z pomocy doświadczonego księgowego, który nie tylko dopilnuje terminu złożenia deklaracji, ale też wypełnij ją w prawidłowy sposób.