Postępowanie likwidacyjne związane ze szkodą na pojeździe to nierzadko sporo problemów dla poszkodowanego. Zaniżenie przez ubezpieczyciela kosztów naprawy samochodu to jeden z najczęstszych powodów, przez które dochodzi do prowadzenia sporów na drodze sądowej. Warto w takiej sytuacji zdecydować się na profesjonalną pomoc – kiedy dokładnie pomagają specjaliści od ubezpieczeń?

Znacznie droższa naprawa

Zdarzenie drogowe prowadzące do uszkodzenia samochodu, które wynikło np. z winy innego kierowcy, daje możliwość uzyskania niezbędnych do naprawy pojazdu środków z polisy OC. W takiej sytuacji konieczne jest wycenienie powstałych szkód przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez ubezpieczyciela. Na tym polu nierzadko dochodzi do sporów, bowiem przygotowany kosztorys często uwzględnia zaniżone stawki za roboczogodzinę warsztatu zajmującego się naprawą auta. Problemem jest też proponowanie części zamiennych o wątpliwym pochodzeniu, podczas gdy właściciel pojazdu chce użyć wyłącznie oryginalnych podzespołów.

Takie działanie w świetle prawa nie stanowi wzbogacenia, na co zwracają uwagę specjaliści od dochodzeń roszczeń ubezpieczeniowych. Jest ono zwyczajnym następstwem przywrócenia samochodu do stanu sprzed powstałej szkody, dlatego ubezpieczyciel powinien wypłacić kwotę zgodną z rzeczywistymi kosztami naprawy. W jej uzyskaniu pomoże Casus s.c. – zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem w dziedzinie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych. Te mogą dotyczyć jednak nie tylko dopłat do kosztów naprawy, ale także innych kwestii związanych ze szkodami na pojeździe – jakich dokładnie?

Możliwość uzyskania wielu dopłat

Niekiedy zdarzenie drogowe kończy się poważnym uszkodzeniem auta. W takiej sytuacji orzekana jest tzw. szkoda całkowita – odszkodowanie to jednak wypłacane jest nierzadko w zbyt niskiej kwocie, która spowodowana jest zaniżeniem wartości pojazdu przed szkodą. Również i w takiej sytuacji można wystąpić z roszczeniem o dopłatę, jednak w przypadku tego typu sporów warto zapewnić sobie profesjonalne wsparcie. Doświadczeni specjaliści przygotują niezbędne dowody i przedstawią je w sposób czytelny, co pozwoli uzyskać należne środki od ubezpieczyciela.

Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych często związane jest także ze zwrotem kosztów najmu pojazdu zastępczego, holowania czy parkingu. Sprawy tego typu poprowadzone przez specjalistów zajmujących się dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych dają możliwość uznania przez ubezpieczyciela najwyższych możliwych kosztów naprawy szkody, co z kolei gwarantuje wypłatę satysfakcjonującej kwoty.