Doradztwo rachunkowe i podatkowe

Materiał partnera
2019-06-02
rachunkowość

Najlepsze biura rachunkowe świadczą obsługę kadrowo-płacową, a także księgowo-rachunkową różnego typu podmiotów. Wyspecjalizowane są one zatem w ewidencjonowaniu podatków na zasadach uproszczonych – księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karty podatkowe – a także ogólnych – księgi handlowe oraz często sprawozdania finansowe. Czy jednak to wszystkie usługi, jakie świadczą najlepsze podmioty? Odpowiedź brzmi NIE! Dobre biura rachunkowe świadczą także doradztwo rachunkowe i podatkowe.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe to dzisiaj bardzo ważna dziedzina consultingu, dla firm, która dotyczy kwestii zarówno wypełniania bieżących spraw podatkowych, jak i też poszukiwania form, narzędzi, procesów, które pozwolą legalnie uiszczać do Urzędu Skarbowego niższe zobowiązania finansowe. Dobre biura rachunkowe zajmują się zatem w dziedzinie doradztwa podatkowego udzielaniem porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych; sporządzaniem deklaracji podatkowych, zeznań oraz innych informacji wymaganych przez aparat skarbowy; kontrolą i badaniem prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym; a także szeroko rozumianymi optymalizacjami podatkowymi. Za nie uznaje się takie działania, jak np.: ulgi za złe długi, kredyt podatkowy, rozliczanie strat podatkowych, jednorazowa amortyzacja, uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku VAT, czy nawet wykorzystywanie do tego procesów restrukturyzacji firmy. Tu przykładem może być prowadzenie działalności w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej, unikając w ten sposób podwójnego opodatkowania.

Doradztwo rachunkowe

Doradztwo rachunkowe, a prowadzenia rachunkowości to dwie różne dziedziny, które się jednak ze sobą łączą. Ten rodzaj działań consultingowych, polega bowiem na rozwiązywaniu skomplikowanych problemów dotyczących właśnie ewidencji podatkowych, spraw kadrowo-płacowych, a także sprawozdawczości finansowej. Przykładowymi działaniami, są zatem: inwentaryzacja, w tym doradztwo w zakresie przygotowywania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji; opracowanie lub aktualizacja polityki rachunkowości firmy; modyfikacja lub aktualizacja planu kont księgi handlowej; weryfikacja stosowanych schematów ewidencyjnych; doradzanie w sprawie ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym określonych zdarzeń gospodarczych; czy też wdrażanie w strukturach firmy zasad rachunkowości zarządczej, która służy wprost potrzebom wewnętrznym „ergonomicznego” zarządzania przedsiębiorstwem, eliminując różnego typu zagrożenia.

Jeśli jesteś zatem zainteresowany rozwojem swojej firmy, podejmij współpracę z Pomorską Kancelarią Rachunkowo-Podatkową, która oprócz wspomnianej obsługi rachunkowej i kadrowej, świadczy właśnie usługi doradcze.

Opracowanie artykułu: