Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, co może zająć komornik w przypadku długów? Wyegzekwowanie spłaty zadłużenia może dotyczyć różnych aspektów życia dłużnika, a świadomość tego, jakie mienie może być zajęte, jest kluczowa dla każdego, kto boryka się z problemami finansowymi. Pomoc w egzekwowaniu długu oferuje Dr Maciej Kaczmarzyk Komornik Sądowy. W artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i omówimy kwestie związane z działalnością komornika.

Zasady działania komornika

Komornik sądowy to osoba uprawniona do egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego, którym może być np. prawomocny wyrok sądu. Głównym celem komornika jest wyegzekwowanie spłaty zadłużenia od dłużnika. W tym celu komornik może zająć różne składniki majątku dłużnika, zarówno ruchome, jak i nieruchome. Pomoc w egzekwowaniu długu oferuje Dr Maciej Kaczmarzyk Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

Mienie ruchome jako przedmiot egzekucji

Mienie ruchome to wszelkie przedmioty materialne, które nie są nieruchomościami. Do mienia ruchomego zalicza się m.in. pojazdy, sprzęt elektroniczny, meble czy biżuterię. Komornik może zająć te przedmioty w celu zaspokojenia wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie przedmioty mogą zostać zajęte przez komornika. Przepisy prawa przewidują pewne wyjątki, takie jak np. przedmioty służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny, narzędzia pracy czy odzież.

Nieruchomości jako przedmiot egzekucji

Komornik może zająć także nieruchomości należące do dłużnika, takie jak domy, mieszkania czy działki. W przypadku egzekucji z nieruchomości komornik może wystąpić do sądu z wnioskiem o wpis egzekucji hipotecznej na rzecz wierzyciela. Jeżeli dłużnik nie ureguluje zadłużenia w wyznaczonym terminie, komornik może wystąpić o przeprowadzenie licytacji nieruchomości.

Dochody dłużnika jako przedmiot egzekucji

Innym sposobem na wyegzekwowanie spłaty zadłużenia jest zajęcie dochodów dłużnika. Komornik może zająć zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i inne świadczenia pieniężne, takie jak renty, emerytury czy zasiłki. W przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę komornik może zająć tylko część pensji dłużnika, pozostawiając mu tzw. wolną kwotę, która ma na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny.

Ograniczenia w działaniach komornika

Warto pamiętać, że działania komornika są ograniczone przepisami prawa. Komornik nie może zająć mienia, które jest współwłasnością dłużnika i innych osób, chyba że dług dotyczy wszystkich współwłaścicieli. Ponadto, jak już wspomniano wcześniej, komornik nie może zająć przedmiotów służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych dłużnika i jego rodziny oraz narzędzi pracy.