Kierowanie własną działalnością gospodarczą to nie tylko dbanie o sprzedaż towarów czy usług, ale również funkcjonowanie zgodne z obowiązującym prawem. Dopełnianie wszelkich formalności, przygotowywanie umów, ale także spory z nieuczciwymi kontrahentami – to tylko niektóre z sytuacji, jakie spotykają przedsiębiorców. Jak w takich przypadkach może im pomóc radca prawny?

Wsparcie radcy prawnego przy sporach z kontrahentami

Sprzedaż poszczególnych towarów bądź usług niesie za sobą najczęściej konieczność zapłaty za realizację zamówienia. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, w których strona odpowiedzialna za pokrycie kosztów zlecenia uchyla się od tego obowiązku. W takim wypadku dobrze jest poznać prawa, jakie przysługują przedsiębiorcy. O opinię warto zapytać radcę prawnego, który po przeanalizowaniu danej sprawy zaproponować może dalsze jej prowadzenie.

W praktyce oznacza to m.in. wsparcie przy windykacji należności. Przygotowywanie wniosków do sądu czy elementy windykacji polubownej polegające np. na przedsądowym wezwaniu do zapłaty to sytuacje, w jakich dobrze jest zapewnić sobie profesjonalną pomoc. Kancelaria Radcy Prawnego Iwo Michał Ciuk zapewnia ją zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Przy sporach z kontrahentami radca prawny może też prowadzić ewentualne negocjacje i mediacje, choć znacznie częściej te są prowadzone przy kontraktach handlowych. Kiedy jeszcze dobrze jest skorzystać z tego typu pomocy?

Umowa zabezpieczeniem interesów przedsiębiorcy

Niezwykle ważnymi dokumentami przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej są wszelkiego rodzaju umowy. Najczęściej są one zawierane przy zatrudnianiu pracowników oraz sprzedaży bądź zakupie określonych towarów lub usług. Przygotowanie umów zgodnych z prawem także można powierzyć radcy prawnemu. Nie musi on jednak sporządzać takiego dokumentu – może jedynie zająć się opiniowaniem gotowych już kontraktów, chroniąc tym samym swojego klienta przed ewentualnymi zapisami mogącymi narazić go na straty.

W firmie dobrze jest także zlecić wykonanie audytu prawnego. Radca w takim wypadku dokładnie przeanalizuje działanie przedsiębiorstwa i sprawdzi, czy w jakimkolwiek zakresie funkcjonuje ono niezgodnie z prawem. To z kolei pozwala uniknąć sporych kar za nieprawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej. Radca prawny to zatem spore wsparcie dla przedsiębiorcy. Jego pomoc przydaje się w różnych sytuacjach i daje możliwość skutecznej ochrony interesów, dlatego dobrze jest nawiązać taką współpracę już na początku kierowania własną firmą.