Podatki to przymusowe publicznoprawne świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy. Zostały one dokładnie zdefiniowane w  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Jest to jedna z najważniejszych form uiszczania opłat na rzecz państwa, a za złamanie obowiązku grożą wysokie kary. Jakie podatki są obowiązkowe na terenie Polski?

 

Podatki pośrednie w Polsce

Podatki płacimy wszyscy – w sposób pośredni lub bezpośredni. Nawet zwykłe codzienne zakupy są w dzisiejszych czasach opodatkowane, przez co ceny produktów z roku na rok mogą ulegać zmianom. Warto wiedzieć, jakie podatki obowiązują w Polsce i które z nich będziemy zmuszeni opłacać.

 

Podatki pośrednie są daniną w formie pieniężnej, która nie ulega zwrotowi:

  • Podatek od gier – stawki są bardzo zróżnicowane, od 2,5% do nawet 25%. Wśród podatków bezpośrednich jest to typ, z którym rzadko spotykamy się w życiu codziennym.
  • Podatek akcyzowy – w naszym kraju jest on nałożony na paliwa, alkohol oraz wyroby tytoniowe.
  • Podatek VAT – podatek najważniejszy w tej grupie. Dotyczy sprzedaży towarów oraz świadczenia usług na terenie Polski. Minimalną podstawową stawką podatku w Unii Europejskiej jest 15%. W Polsce stawka ta wynosi 23%, z wyjątkiem stawek obniżonych na przykład dotyczących książek, produktów żywnościowych lub czasopism.

Podatki bezpośrednie – kogo obowiązują?

Drugą grupą podatków są bezpośrednie. Jak sama nazwa wskazuje, stanowią one bezpośrednie obciążenie finansów podatnika i muszą być odprowadzone do określonego organu.

 

Najważniejsze podatki bezpośrednie w Polsce:

  • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku dochodu do 85 528 PLN wynosi 18%, powyżej tej kwoty 32%.
  • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Jego wysokość to 19%, w przypadku małego biznesu jest on obniżony do 15%.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych – sprzedaż, darowizny, spadki, pożyczki, hipoteki, spółki itd.
  • Podatki rolne i leśne – dotyczą działalności rolniczych i osób posiadających tereny pod tego typu użytkowanie.
  • Podatek od nieruchomości – obejmuje nie tylko same grunty, ale również znajdujące się na nich budynki.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowywaniu dokumentacji podatkowej, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura podatkowego. To nie tylko wsparcie w zakresie wypełniania formalności, ale również fachowe doradztwo na wszystkich poziomach rachunkowości i księgowości w firmie. Doświadczony księgowy jest w stanie znaleźć korzystne obniżki i ulgi podatkowe dla swoich klientów, które widocznie odciążają finanse. Dorota Pniączyk z mieszczącego się w Lesznie Biura Rachunkowego DORAM zajmuje się doradztwem i pomocą w prowadzeniu dokumentacji związanej z podatkami, zarówno dla firm, jak i osób fizycznych.