Księgowość firmy pod kontrolą, czyli profesjonalne usługi biura rachunkowego

Materiał partnera
2019-07-23

Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla nowych, początkujących przedsiębiorców. Niezliczona ilość przepisów prawnych, podatkowych, istotne sprawy kadrowe czy administracyjne i związany z nimi szereg formalności niezbędnych do dopilnowania przyprawiać może o nieustanny ból głowy. Kompleksowa pomoc biur rachunkowych zapewni dobre funkcjonowanie firmy, zwłaszcza pod względem finansowym. Jaki zakres usług oferują profesjonalne biura? Czy korzystanie z nich jest dobrym rozwiązaniem?

Skomplikowana papierologia a funkcjonowanie firmy

O ile obecnie w Polsce samo założenie firmy to kwestia kilku podpisów, tak już późniejsze działanie i  formalności związane z jej funkcjonowaniem niestety nie należą do łatwych zadań. Chodzi tu przede wszystkim o regularnie zmieniające się przepisy polskiego i unijnego prawa, które mają bezpośredni wpływ na sposób prowadzenia firmowej księgowości. Tylko odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczne wykształcenie jest gwarancją posiadania wiedzy z tego zakresu. Kancelaria Podatkowo-Księgowa Professional mając świadomość tego, z jakimi trudnościami codziennie zmagają się właściciele firm  i jak skomplikowane zasady warunkują sukces przedsiębiorstwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów rozszerzyła zakres swoich usług, oferując pełną obsługę księgową. Działania te skierowane są przede wszystkim dla firm nie posiadających stałego działu zajmującego się tymi sprawami, ale chcących przekazać ciężar dbania o biurokrację i skrupulatne ewidencjonowanie operacji gospodarczych zachodzących w firmie zewnętrznemu doradcy. Wówczas możliwe będzie pełne skupienie się na zarządzaniu pozostawiając księgowość w dobrych rękach. Usługi obejmują przede wszystkim:

  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego dla osób fizycznych
  • ewidencję rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
  • ewidencję środków trwałych i wyposażenia

Dział kadr i płac

Większość rozwijających się firm zatrudnia pracowników, którzy mają przyczyniać się do regularnego zwiększania się dochodów, poprzez promocję czy pozyskiwanie nowych klientów. Jednakże posiadanie kadry pracowniczej związane jest z wieloma istotnymi kwestiami. Zatrudnienie poprzedzone powinno być szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na zajmowane stanowisko. Jak mówią specjaliści z Kancelarii Podatkowo-Księgowej Professional, dział kadr i płac zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem list płacowych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczaniem podatku dochodowego od pracowników oraz obsługą kadrową, czyli kontrolowaniem urlopów, czasu pracy i zwolnień lekarskich. O profesjonalizmie firmy świadczy terminowo wypłacane wynagrodzenia oraz uporządkowana dokumentacja dostępna dla organów kontrolnych. Co więcej, dział ten zajmuje się również sporządzaniem sprawozdań i innych pism do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Wszystko to musi być zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Kodeksu Pracy.