Prowadzenie dokumentacji rozliczeń przedsiębiorstwa to podstawowa czynność stojąca na straży organizacji i porządku w firmie. Problem rozpoczyna się jednak w momencie wyboru między dwoma głównymi formami pomocy w tym obszarze - możliwe jest bowiem utworzenie osobnego działu księgowości wewnątrz spółki lub zlecanie zadań zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Przed wyborem metody warto poznać najpierw wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Własna księgowa w firmie

Pierwszym ze sposobów prowadzenia obsługi kadrowo-finansowej jest stworzenie w firmie odrębnego filaru - działu księgowości. Rozwiązanie to zakłada przechowywanie dokumentacji w siedzibie przedsiębiorstwa, przez co dostępna jest w każdym momencie na wyciągnięcie ręki. Ponadto dobry i zaangażowany pracownik księgowości analizuje sytuację finansową firmy, czuwając nad tendencjami i trendami rynku oraz wskazując ewentualne błędy przedsiębiorców. Wadą tworzenia działu księgowości jest wysoki koszt opłacenia kolejnych etatów oraz specjalistycznych programów niezbędnych do poprawnego realizowania działań z zakresu usług rachunkowych. Ponadto problem stanowi już sam proces rekrutacji pracownika filaru księgowości - musi bowiem wyróżniać się aktualną wiedzą prawną, dokładnością działania oraz lojalnością wobec firmy. Obecność tych cech trudno zweryfikować na podstawie jednej rozmowy, dlatego księgowi przedsiębiorstwa poddawani zostawać muszą częstej kontroli i ocenie jakości ich pracy. 

Biuro rachunkowe kolejną opcją wsparcia firmy

Alternatywą dla tworzenia odrębnego działu księgowości może być zlecanie bieżących zadań zewnętrznym biurom rachunkowym. Ten sposób organizacji dokumentacji przeważa nad wcześniejszym w liczbie oferowanych usług, co jest zasługą znacznie szerszej kadry pracowników instytucji. Ponadto biura rachunkowe zaznaczają gotowość do bezpośredniej reprezentacji zleceniodawcy przed Urzędem Skarbowym lub w momencie kontroli. Wadą biur rachunkowych jest miejsce przechowywania dokumentów, które znajdują się zazwyczaj w siedzibie instytucji odpowiedzialnej za ich organizację. Problem ten nie dotyczy już jednak działalności takich jak Biuro Rachunkowe Ed-Finans Edyta Sitek, które do realizacji zadań wykorzystują nowoczesne technologie pozwalające klientom na dostęp do danych online. Przewagą biur rachunkowych jest ich uniwersalność oznaczająca, że instytucje te specjalizują się jednocześnie w wielu różnorodnych dziedzinach.