Po uzyskaniu orzeczenia sądowego dotyczącego rozwodu, byłych małżonków przestaje wiązać jeden ustrój materialny. Podobnie, jak przed zawarciem związku małżeńskiego rozpoczynają oni prowadzenie własnych odrębnych i niezwiązanych majątków. Nie oznacza to jednak tego, że finansowe sprawy zostały uregulowane. Istotne jest jeszcze podzielenie tzw. majątku wspólnego, co rzadko prowadzone jest podczas rozpraw rozwodowych.

Trzy drogi podziału majątku wspólnego

Polskie prawo nie wyznacza terminu od rozwodu, w którym małżonkowie muszą dokonać podziału majątku wspólnego. Lepiej jednak przeprowadzić tę procedurę jak najszybciej, co pozwoli rozpocząć „nowe” życie, bez zbędnego bagażu przeszłości. Warto przy tym wiedzieć, że obecnie można wyróżnić trzy różne drogi podziału majątku:

Pierwsza z dróg to nic innego, jak podział majątku na drodze sądowej, podczas rozprawy rozwodowej. To wtedy należy w pozwie złożyć stosowny wniosek o podział majątku, a sąd rozpatrzy go pozytywnie tylko wtedy, jeśli nie przedłuży to całego procesu rozwodowego. Najczęściej zgoda wydana jest wtedy, kiedy małżonkowie nie posiadali dużego majątku, a także dzieci.

Druga droga podziału majątku to osobny proces sądowy, który można przeprowadzić zaraz po rozwodzie, lub nawet po kilku latach. To wtedy sąd oraz biegli rzeczoznawcy sprawiedliwie dzielą majątek małżonków, uwzględniając wiele czynników. Niestety opcja ta wielokrotnie wiąże się z prawdziwą batalią, co może niestety okazać się niekorzystne dla obu stron. To sąd orzeka, jakie składniki majątku trafiają do danej osoby. Jeśli nie ma co do tego porozumienia, może dojść do rozstrzygnięcia sprawiedliwego, ale wysoce niesatysfakcjonującego.

Trzecia droga podziału majątku, to nic innego, jak swoista umowa, która jest później potwierdzana notarialnie. Taka opcja jest nie tylko najtańsza ze wszystkich jeśli chodzi o opłaty administracyjne, „prawne” itp., ale również zapewnia ona możliwość dojścia do porozumienia. To pozwala uzyskać korzystne postanowienie dla obu stron, a także pozwala uniknąć eskalacji konfliktu. Jest to najlepsza opcja wtedy, kiedy małżonkowie razem prowadzą dobrze prosperującą firmę i nie chcą zaburzyć jej funkcjonowania, lub wtedy kiedy łączy ich wspólne potomstwo.

Polubowny podział z radcą prawnym

Polubowny podział majątku najlepiej przeprowadzić wraz z radcą prawnym, który sporządzi listę składników majątku, a także stosowną umowę. To wtedy wielokrotnie prawnik wchodzi w rolę mediatora lub negocjatora, a cały proces jest przeprowadzany bez zbędnego zaangażowania emocjonalnego. Po sporządzeniu porozumienia, określone dokumenty zostają skierowane, albo do zatwierdzenia sądowego, albo też należy udać się z nimi do kancelarii notarialnej. Wszystkie wątpliwości takiego rozwiązania, jest zatem w stanie rozwiać radca prawny Lesław Obarski, który pomaga również w zakresie prawa rodzinnego w sporach o alimenty, czy też spadki oraz darowizny.