Nie zawsze potrafimy skutecznie skłonić naszych dłużników do spłaty udzielonej im pożyczki. Kiedy pożyczkobiorcy zalegają z opłatami, a regularne przypominanie o zwróceniu pieniędzy nie przynosi oczekiwanego rezultatu, warto zwrócić się do firmy, która zajmuje się obrotem wierzytelności. Wcześniej należy jednak dowiedzieć się, jak wygląda i na czym polega proces skupowania długów.

Na czym polega skupowanie należności?

Sprzedaż długu to przede wszystkim zmiana wierzyciela. Umowa skupu należności musi zawierać dane właściciela wierzytelności, a także informacje o przekazaniu praw do niej. Oznacza to, że zobowiązania wobec poprzedniego wygasają, ale prawo do egzekwowania długu przeniesione zostają na inny podmiot, więc dłużnik nadal pozostaje zobowiązany do spłaty należności. Sprzedaży podlegają również te należności, których termin zapłaty jeszcze nie upłynął.

Cały ten proces musi odbyć się zgodnie z prawem, a przepisy go dotyczące regulowane są Kodeksem Cywilnym. W większości przypadków dłużnik nie musi wyrazić swojej zgody, ale należy go poinformować o takiej zmianie. Zazwyczaj dowiaduje się on o fakcie przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią z listu, do którego zostaje dołączone również wezwanie do zapłaty. Poza samym długiem nowy nabywca wierzytelności otrzymuje także prawo do roszczenia o zaległe odsetki, których wysokość rośnie wraz z upływem czasu. Warto pamiętać, że sprzedaż długów jest możliwa tylko wówczas, gdy została podpisana z dłużnikiem umowa, która jest dowodem udzielenia pożyczki.

Kiedy warto zwrócić się do firmy, skupującej długi?

Sprzedaż długów może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który nie potrafi wyegzekwować płatności od kontrahenta. Nieopłacone zobowiązania mogą oznaczać dla firmy duże straty finansowe, które wpłyną niekorzystnie na jej rozwój. Wraz z rosnącym opóźnieniem warto więc przemyśleć zwrócenie się do firmy, która zajmuje się skupowaniem długów. Dzięki temu poprawimy płynność finansową naszego przedsiębiorstwa i nie będziemy musieli tracić więcej czasu na dochodzenie pieniędzy, które nam się należą. Biuro Usług Finansowych Cerber zajmuje się obrotem wierzytelnościami i oferuje zakup długów na terenie całego kraju, w tym również tych przedawnionych i po egzekucjach komorniczych, które nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Warto więc zwrócić się do tego typu firm, kiedy mimo upływu terminu płatności, nadal nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy. Są one w stanie skutecznie dochodzić roszczeń, nawet w przypadkach, kiedy nam nie udaje się nawiązać kontaktu z zadłużoną osobą lub przedsiębiorstwem, które winne jest nam pieniądze za wykonanie usług czy sprzedaż towarów. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy nie chcemy tracić więcej czasu na dochodzenie swoich należności. Sprzedając wierzytelność szybko i skutecznie odzyskamy część swojego kapitału.