W Polsce dostępne jest wiele rodzajów polis i należą do nich tak zwane ubezpieczenia majątkowe zaliczane do ubezpieczeń gospodarczych, które cieszą się dużą popularnością. Dla uzyskania najkorzystniejszej oferty w przystępnej cenie warto korzystać z usług renomowanych agencji ubezpieczeniowych, w których potrzeby i oczekiwania klienta stawiane są na pierwszym miejscu. Sprawdź, co należy wiedzieć o ubezpieczeniach majątkowych oraz dlaczego warto poznać ofertę biura pośrednictwa ubezpieczeniowego Zbigniewa Saka w Lwówku Śląskim.

Czym są ubezpieczenia majątkowe i co warto o nich wiedzieć?

Najprościej mówiąc, ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Chroni to od skutków nieprzyjemnych, nagłych wydarzeń, takich jak utrata lub zniszczenie przedmiotów czy nieruchomości wskazanych w polisie. Ostateczny zakres ubezpieczenia zależy od oferty wybranej z pomocą wykwalifikowanego pracownika biura pośrednictwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia majątkowe dzieli się na kilka podstawowych rodzajów, do których należą:

  • ubezpieczenia mieszkania – mogą obejmować aż trzy rodzaje nieruchomości i są to: mury, elementy stałe, ruchomości domowe;

  • ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – chronią przed konsekwencjami finansowymi za szkody wyrządzone wobec osób trzecich lub ich mienia przez posiadacza polisy;

  • ubezpieczenia dowolnego mienia przed szkodami wyrządzonymi przez osoby trzecie lub skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Dlaczego warto poznać ofertę biura Zbigniewa Saka w Lwówku Śląskim?

Jak zostało wspomniane, wykupienie korzystnej polisy w przystępnej, dostosowanej do możliwości zakupującego, cenie jest możliwe tylko przy współpracy z profesjonalistami. W Lwówku Śląskim cenione i polecane jest biuro pośrednictwa ubezpieczeń Zbigniewa Saka działające od 2013 roku, w którym dostępny jest szeroki wybór różnorodnych ubezpieczeń, takich jak: ubezpieczenia majątkowe, na życie, komunikacyjne, kosztów leczenia, dla podróżnych i wiele innych. Biuro pośrednictwa ubezpieczeń swoją efektywną działalność opiera o stawianie potrzeb klienta na pierwszym miejscu i próby wychodzenia im naprzeciw. Oferty dopierane są w odniesieniu do możliwości i oczekiwań inwestującego, a ubezpieczenia na życie dostępne są w formie grupowego ubezpieczenia dla rodzin z dziećmi. Z dobrą polisą nie trzeba martwić się o skutki finansowe czy logistyczne nagłych, nieprzewidzianych wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu poszkodowanych.