Ubezpieczenie domu w budowie.

Budowa domu to długotrwała i kosztochłonna inwestycja. Wszelkie przeszkody, które mogą opóźnić a nawet zatrzymać kontynuowanie prac, są mocno stresujące. Zarówno zła pogoda, jak i inne zdarzenia losowe mogą sprawić, że budowa znacznie się przeciągnie i pochłonie więcej pieniędzy. Dodatkowo nieruchomość w budowie zazwyczaj nie jest zamieszkała, a właściciel nie ma możliwości zapewnienia osobistej stałej opieki nad nieruchomością. Domy w budowie bez dostatecznego dozoru, bywają kuszącym obiektem dla przestępców i padają ich łupem. Przy okazji kradzieży może dojść do dewastacji mienia, co powiększa szkodę i powoduje większe obciążenia finansowe właściciela.

Co obejmuje i jakie wybrać ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie stanowi ochronę podczas prowadzenia prac w zakresie budowy, rozbudowy, nadbudowy bądź przebudowy nieruchomości. Ofertę tego typu ubezpieczeń posiada wiele towarzystw, a zakres świadczeń może być różny już na poziomie wariantu podstawowego. Oprócz budowanego domu, ochroną mogą być objęte inne obiekty znajdujące się na placu budowy, np. garaż, pomieszczenia gospodarcze, ogrodzenie, maszyny i materiały budowlane oraz inne zgłoszone do ubezpieczenia elementy znajdujące się w obrębie nieruchomości.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód powstałych na skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku samolotu, zalania, huraganu, gradu, zapadania lub osunięcia ziemi, lawiny i innych katastrof budowlanych. Powyższe szkody są najczęściej uwzględniane przez ubezpieczenie w podstawowym wariancie. Dopiero wykupienie dodatkowych opcji rozszerza ochronę na wypadek szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mienia ruchomego oraz stałych elementów domu.

Posiadanie ubezpieczenia domu w budowie jest zazwyczaj wymagane przez banki udzielające kredytów hipotecznych na sfinansowanie inwestycji i stanowi warunek jego uzyskania. To dodatkowy koszt do kredytu, ale także cenne zabezpieczenie nie tylko dla banku udzielającego kredytu.

Wybór wariantu ubezpieczenia może być więc narzucony przez bank. Jeśli jednak budowa jest finansowana bez udziału banku, właściciel budowy może wybrać wariant zależny od osobistych oczekiwań i możliwości poniesienia kosztów na ubezpieczenie.

Ubezpieczenie domu w budowie na wypadek kradzieży

Nieruchomości w budowie są zazwyczaj gorzej dozorowane niż budynki już zamieszkałe. Z tego względu bywają dość łatwym i pożądanym łupem dla przestępców. Tym bardziej, że w na placu budowy może znajdować się wiele cennych materiałów budowlanych, specjalistycznego sprzętu, maszyn i innych ruchomości, których utrata może sporo kosztować.

Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie od kradzieży można wykupić dopiero w momencie osiągnięcia stanu surowego zamkniętego budynku oraz zamontowaniu instalacji i zabezpieczeń antywłamaniowych. To częsty wymóg ubezpieczycieli.

Wybierając warianty dodatkowe w polisie, warto zwrócić uwagę na najnowsze propozycje towarzystw ubezpieczeniowych. Nie są to opcje standardowe i nie każde towarzystwo już je włączyło do ochrony. Do tego typu opcji zalicza się ubezpieczenie kradzieży wmontowanych okien, drzwi czy dewastacji oszklenia. W niektórych towarzystwach w ramach pakietu można otrzymać propozycję dołączenia OC w życiu prywatnym, NNW oraz Home Assistance.

Zabezpieczenia domu w budowie wymagane przez ubezpieczyciela

Każda budowa odbywa się etapami. Jednym z najtrudniejszych okresów, z punktu widzenia ubezpieczyciela, jest etap budowy w stanie surowym otwartym. Dopóki budynek nie będzie wyposażony w stolarkę okienną i drzwiową, nie będzie ukończone pokrycie dachu, istnieją ryzyka wystąpienia szkody, związane głównie z czynnikami atmosferycznymi lub inną katastrofą, która może się zdarzyć bez celowego udziału człowieka. Na tym etapie budowy, ubezpieczenie może być obarczone licznymi ograniczeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela, które koniecznie należy poznać jeszcze przed zawarciem umowy.

Niektóre towarzystwa wyłączają z ochrony takie ryzyka jak przepięcie, nawałnice czy zalanie. Zazwyczaj ubezpieczenie budowy nie obejmuje także odpowiedzialności za przesiąkanie wód gruntowych oraz szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem obowiązków wynikających z prawa budowlanego.Dom w stanie surowym zamkniętym jest inaczej traktowany przez ubezpieczyciela. Jednak istotne są zabezpieczenia nieruchomości, które należy zapewnić. Zaczynając od podstaw, właściciel budowy, powinien zadbać o brak dostępu do budynku przez wszelkie otwory drzwiowe i okienne. Nie mogą to być łatwe do sforsowania zabezpieczenia tymczasowe. Okna i drzwi zewnętrzne powinny być osadzone na stałe. Drzwi wejściowe muszą być zamykane na przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany, a jeśli posiadają elementy szklane, nie powinno być możliwości wybicia szyby i otwarcia drzwi od środka. Te zabezpieczenia są obowiązkowe w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

Istnieje możliwość uzyskania zniżek na ubezpieczenie, jeśli właściciel zapewni dodatkowe zabezpieczenia w obrębie nieruchomości, np.:

  • Okna lub drzwi antywłamaniowe z atestem potwierdzającym ich zwiększoną odporność, a w oknach dodatkowo kraty lub atestowane szyby klasy co najmniej P3
  • 24h ochrona fizyczna w miejscu ubezpieczenia
  • Automatyczny alarm
  • Monitoring – system antywłamaniowy obejmujący zasięgiem całą powierzchnię budynku, wywołujący alarm w agencji ochroniarskiej.

Ubezpieczenie domu w budowie – kiedy zacząć, kiedy zakończyć?

Już od rozpoczęcia pierwszych prac przygotowawczych na placu budowy można wykupić ubezpieczenie. Standardowo umowa ubezpieczenia domu w budowie trwa rok i jest przedłużana na kolejne roczne okresy aż do zakończenia prac. O ile wyznaczenie momentu rozpoczęcia budowy wydaje się łatwe, to jej zakończenie może być różnie definiowane przez ubezpieczycieli. W zależności od zapisów w pozwoleniu na budowę, za zakończenie budowy może być uznane skuteczne zawiadomienie nadzoru budowlanego lub uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku. Niekiedy może to być dzień faktycznego zamieszkania w nowym domu.

Koszt ubezpieczenia domu w budowie

Składka na ubezpieczenie domu w budowie, zależy, jak w przypadku innych ubezpieczeń majątku, od sum ubezpieczenia oraz zakresu ochrony.

Co powinna odzwierciedlać suma ubezpieczenia? Najprościej mówiąc powinna to być wystarczająca kwota , pozwalająca odtworzyć budynek do stanu przewidywanego w ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia. Ta wartość musi wynosi tyle, ile pochłoną koszty odbudowy domu w tym samym miejscu, z zachowaniem standardu wykończenia i z wykorzystaniem dotychczasowych technologii. Oznacza to, że w dniu, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia, zazwyczaj na kolejne 12 miesięcy, ubezpieczony musi przewidzieć jaki etapu budowy zostanie osiągnięty w tym okresie. Może się tak zdarzyć, że prace budowlane i wykończeniowe przyspieszą i jeszcze w trakcie umowy ubezpieczenia, suma przewidziana na początku okaże się za niska. To odpowiedni moment za zweryfikowanie tej kwoty i dokupienie wyższego wariantu polisy. Wiążę się to z wyższą kwotą składki, ale powinna zostać pobrana tylko za okres do końca zmienianej umowy.

Gdzie ubezpieczyć dom w budowie i od kradzieży?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie ubezpieczenia domu w budowie i od kradzieży. Na stronach internetowych pośredników ubezpieczeniowych można skorzystać z porównywarek polis i wyszukać najkorzystniejszą ofertę pod względem opłat oraz zakresu świadczeń.

Tradycyjnie można także zapytać o ofertę agenta ubezpieczeniowego lub skontaktować się z infolinią wybranego towarzystwa.