Blog Panoramy Firm

Windykacja należności wraz z komornikiem

Materiał partnera
2019-07-09
windykacja

Najbardziej skuteczną formą windykacji należności jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego wydawanego przez sąd. W takiej sytuacji dłużnik objęty jest działaniami komorniczymi, a jego majątek może być na rzecz dłużnika spieniężony. Wielokrotnie w takich sytuacjach zajmowany jest sprzęt RTV i AGD, czy też pojazdy, urządzenia specjalistyczne, czy nieruchomości, które są w późniejszym czasie licytowane według restrykcyjnych przepisów. Zanim jednak dojdzie do takich sytuacji, warto wielokrotnie podjąć się tzw. windykacji polubownej.

Etap pierwszy: windykacja polubowna

Windykacja polubowna prowadzona może być dzisiaj przez nas samodzielnie, również poprzez skorzystanie narzędzia Vindicat.pl, jak i też może być wykonywana przez agencję windykacyjną adwokata, radcę prawnego, czy samego komornika, który jako funkcjonariusz publiczny udziela obywatelom porad dotyczących spraw egzekwowania dług. Przez złożeniem zatem danej sprawy do sądu, warto wykonać kilka kroków prowadzących ku mediacji lub negocjacjom. Mowa o przesłaniu do dłużnika ponaglenia do zapłaty; przesłaniu wezwania do zapłaty; przesłania wezwania do zapłaty z naliczonymi odsetkami; czy też przesłania informacji o ostatecznym terminie pokrycia wierzytelności, przed działaniami sądowymi. Wielokrotnie takie narzędzia wystarczą, aby dłużnik podjął się negocjacji z wierzycielem, co warto wykonywać wraz z komornikiem. To on doradzi, jak skonstruować dla wierzyciela odpowiednią umowę dotyczącą regulowania zadłużenia tak, aby dłużnik był wręcz „zmuszony” do przestrzegania ich postanowień, pod rygorem wejścia na drogą sądową, czy naliczania dodatkowych kar pieniężnych.

Pamiętaj zatem, nie zawsze eskalacja konfliktu to najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza w sprawach o niskim stopniu zawiłości, lub tych, które dotyczą również spraw rodzinnych – np. niepłacone alimenty.

Etap drugi: windykacja sądowa

Jeśli windykacja polubowna, nie przyniosła spodziewanych efektów, należy wszcząć działania sądowe, których zakończeniem jest wydanie tzw. tytuły egzekucyjnego. Jest nim między innymi orzeczenie sądowe – wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty – czy też ugoda zawarta przed sądem. Tu warto wspomnieć również o ugodzie pozasądowej zawartej z mediatorem, czy ugodzie w formie aktu notarialnego.

Niestety w polskim środowisku spraw windykacyjnym, wciąż dominują te związane z koniecznością wykonania windykacji komorniczej. Polega ona na tym, że wierzyciel składa do komornika sądowego, działającego w danym rewirze, odpowiedni wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z wydanym przez sąd tytułem wykonawczym. Oba te dokumenty są podstawą działań komornika i wskazują ich zakres, czyli to, co może komornik zrobić w ramach egzekucji długu. Warto przy tym podkreślić, że we wspomnianym wniosku o przeprowadzenie egzekucji z urzędu, należy wykazać świadczenie, które ma być spełnione. W uproszczeniu mowa zatem o konieczności wskazania sposobu egzekucji ściąganego długu. Wielokrotnie najkorzystniejsze rozwiązania dla wierzyciela, ale także najmniej „bolesne” dla dłużnika proponuje sam komornik. O szerokie porady i pomoc, warto zatem prosić takich doświadczonych ekspertów, jak Komornika Sądowego Łukasza Ignatowicza, który działa przy Sądzie Rejonowych w Bielsku Podlaskim (rewir komorniczy: powiaty siemiatycki, hajnowski i podlaski).

Opracowanie artykułu: