Zasady wyboru komornika przez wierzyciela

Materiał partnera
2019-07-09
egzekucja

Czy każdy komornik wyróżnia się tym samym poziomem skuteczności? Czy wpływają na to jednak okoliczności sprawy, czy może jednak jego kompetencje oraz doświadczenie? Odpowiedź może być niejednoznaczna, ale zawsze lepiej współpracować ze specjalistą, który wyróżnia się wieloma pożądanymi cechami. Poznaj razem z nami procedury wyboru komornika dla danej sprawy.

Czy z komornikiem podpisujemy umowę, lub podejmujemy jego usługi?

Komornik w porównaniu z radcami prawnymi, czy adwokatami, nie jest podmiotem gwarantującym usługi komornicze, lecz działania publicznoprawne. Jest to zasadnicza różnica, która powoduje, że pomiędzy komornikiem a wierzycielem, nie musi występować, żadna umowa. Wystarczy przekazać wniosek z odpowiednim tytułem egzekucyjnych sądu, aby określony specjalista zajął się daną sprawą.

Egzekucje dotyczące nieruchomości

Egzekucje dotyczące nieruchomości posiadają specjalny status prawny. Mowa tutaj o tym, że komornicy sądowi zajmujący się takimi sprawami, są przydzielani „z góry” według określonego rewiru komorniczego. Oznacza to np. w przypadku egzekucji mieszkania położonego w Bielsku Podlaskim, że komornikiem, który przejmie sprawę będzie Komornik Sądowy Łukasz Ignatowicz, czyli ten, który przypisany jest do sądu, w którego okręgu znajduje się dana nieruchomość. Wyjątkiem są jednak nieruchomości położone w różnych okręgach. W takim przypadku to wierzyciel może wybrać jednego z komorników, z określonych dla sprawy rewirów komorniczych…

Egzekucje ruchomości itd.

Egzekucje z nieruchomości; wydanie nieruchomości; wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; to sytuacje, którymi mogą zajmować się tylko komornicy sądowi z wyznaczonych rewirów. W przypadku jednak „mniejszych” spraw dotyczących ruchomości, wierzyciele mają możliwość wyboru specjalisty spoza rewiru. Wtedy uwzględnia się takie kompetencje, jak umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, zdolności biznesowe, czy też psychologiczne. Należy jednak wiedzieć, że wybór komornika spoza rewiru, nie umożliwia doboru specjalisty z całego kraju. Mowa tylko o tych komornikach, którzy działają na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria z rewiru właściwego.

Dlaczego lepiej wybierać komornika z rewiru właściwego?

Wybór komornika z rewiru właściwego, jest najczęściej podyktowany tym, iż jego praca, jest procedurą „tańszą”. W przypadku wykorzystywania działań komorników spoza rewiru, należy wielokrotnie – co leży w obowiązku wierzyciela i nie przechodzi na koszty dłużnik – zapewnić tzw. dietę komorniczą, oraz pokrycie kosztów dojazdu i noclegów. Wielokrotnie zatem lepiej wybrać lokalnego specjalistę, który zawsze podchodzi do danej sprawy profesjonalnie. Komornik nie tylko bowiem prowadzi sprawy egzekucyjne, ale także udziela porady dotyczące windykacji polubownej. Może on być również mediatorem w sprawach dotyczących ugody pozasądowej. 

Opracowanie artykułu: