Dokonywanie zgłoszeń celnych to rzecz na porządku dziennym dla firm zajmujących się importem czy eksportem towarów spoza UE. Podmiotem, który może pomóc firmom w sprawnym przywozie i wywozie towarów, jest agencja celna - np. firma Intercło z Sochaczewa. Sprawdźmy zatem, czym właściwie zajmuje się tego typu firma oraz poznajmy bliżej ofertę agencji Intercło. Miłej lektury!

Rejestracja firm w systemie EORI

Jedną z kluczowych kwestii decydujących o prawidłowym imporcie lub eksporcie towarów jest załatwienie numeru EORI. Zanim bowiem zaczniemy wykonywać takie transakcje, powinniśmy postarać się o uzyskanie owego numeru. Jest to numer niezbędny we wszystkich kontaktach z organami celno-skarbowymi na terytorium całej UE. Skrót ten oznacza Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych i jest jednym z głównych efektów unijnego programu e-Customs. Inicjatywa ta zakłada uproszczenie procedur oraz skrócenie czasu odpraw celnych.

Rejestracja EORI przez agencję celną to z pewnością najszybszy oraz najprostszy sposób na spełnienie tej formalności. Specjaliści z firmy Intercło bez problemu zajmą się tego typu procesem.

Wystawianie świadectw pochodzenia

Niezwykle ważną kwestią podczas dokonywania eksportu do krajów, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o wolnym handlu, jest konieczność wystawienia świadectwa EUR. 1 potwierdzającego preferencyjne pochodzenie towaru. Dokumenty te pozwalają korzystać importerom z obniżonych bądź zerowych stawek celnych w swoim kraju. Z kolei jakiekolwiek braki bądź błędy w dokumencie, mogą narazić odbiorcę na konieczność zapłaty cła.

Agencja celna oferuje wypełnienie oraz zalegalizowanie świadectw tego rodzaju. Co więcej, pomaga także skompletować potrzebną dokumentację.

Szeroki zakres usług

Wymienione usługi to tylko niektóre z oferowanych przez agencję celną Intercło. Firma oferuje także swoim klientom m.in.:

  • przygotowywanie i składanie wniosków o dopłaty do eksportu towarów rolnych w ramach WPR,
  • sporządzanie odwołań w ramach postępowania celnego,
  • wypełnianie dokumentów CMR,
  • sporządzanie zażaleń w ramach postępowania celnego,
  • oraz wiele innych.

Współpraca z agencją celna podczas importu towarów bardzo ułatwia przejście przez wszystkie procedury. Usługi te mogą okazać się szczególnie pomocne w przypadku początkujących przedsiębiorców. Co więcej, przy często zmieniających się wymogach unijnych, warto mieć wsparcie zaufanego agenta celnego.