Import to przewóz towarów z terytorium państwa niewchodzącego w skład Unii Europejskiej na terytorium Polski. Obliguje on do dokonania określonych formalności celnych zwanych potocznie odprawą celną. Brak dokumentów i odpowiednich certyfikatów, błędne oznaczenie przewożonych przedmiotów skutkować może zatrzymaniem towarów na granicy. Jak powinna zostać wykonana odprawa celna? Jakie dokumenty należy posiadać?

Odprawa celna – kto ma obowiązek i jak przebiega?

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje obrotu towarami z krajami spoza UE, ma obowiązek zgłoszenia ich do procedury celnej. Do odprawy importowej potrzebny jest szereg dokumentów, które należy okazać. Przy imporcie towarów należy sporządzić między innymi zgłoszenie celne i uiścić należności celne i podatkowe z tytułu przewozu towarów. Zgłoszenia celnego można dokonać w formie elektronicznej bądź pisemnie na formularzu SAD (Jednolity Dokument Administracyjny).

Formularz SAD składa się z 8 kart i ma zastosowanie do wszystkich towarów bez względu na ich pochodzenie i rodzaj. W karcie nr 1,2,3 ujęte są formalności związane z wywozem towarów. Karty 4 i 5 informują o tranzycie i potwierdzają unijny status towaru, natomiast karty 6,7,8 uwzględniają formalności związane z przywozem.

Jeśli przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, musi posiadać numer EORI. Jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Każdy numer jest unikatowy i przyznaje się go jednorazowo. Od 1 lipca 2009 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się tym numerem podczas dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze UE.

Jaka dokumentacja jest niezbędna podczas odprawy celnej?

Do zgłoszenia celnego o dopuszczenie towarów do obrotu należy posiadać przede wszystkim fakturę, na podstawie której jest zgłaszana wartość celna towarów i deklarację wartości celnej, wyjaśnia nam Agencja Celna Margo z Łodzi.

Jeśli towary są objęte obowiązkiem oznaczenia znakami akcyzy, należy dołączyć oryginał zaświadczenia urzędu celnego o wydaniu podatkowych znaków akcyzy i oryginał zaświadczenia o wpłaceniu kwoty stanowiącej 80% kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

Wszelkie należności celno-podatkowe należy opłacić w ciągu 10 dni od przyjęcia zgłoszenia przez organ celny. Na kwotę cła składa się kurs waluty, wartość celna towarów i stawka celna wynikająca z taryfy celnej. W sytuacji, gdy sprowadzone towary zostały objęte zakazem przywozu, mogą ulec konfiskacie.