Wykonując wykopy pod fundamenty, trzeba ściśle przestrzegać określonego harmonogramu prac. W tym przypadku liczy się zarówno termin wykonania, jak i technika oraz kolejność. Każdy szczegół ma ogromne znaczenie. Dlatego też przygotowaliśmy artykuł, w którym wyjaśnimy Wam, w jaki sposób przygotować się do kopania fundamentów. Opiszemy cały proces „krok po kroku”.

Na czym polega wstępna faza prac?

Pierwsza faza prac opiera się w głównej mierze na wytyczeniu obrysu budynku. Trzeba bezwzględnie przestrzegać zasady, że jego położenie ma być zgodne z zapisami w projekcie. Zewnętrzne krawędzie oraz osie ścian muszą zostać wytyczone przez geodetę. Wzdłuż wytyczonych linii będą wykonywane wykopy pod fundamenty.

Jak przebiegają prace terenowe?

W przypadku prac ziemnych bardzo istotne jest właściwe zaplanowanie ich terminu. Najlepiej, jeśli kopanie fundamentów odbędzie się w dni bez deszczu. W przypadku pojawienia się opadów należy zabezpieczyć wykop przy pomocy grubej folii. Wykonanie samego wykopu najlepiej zlecić firmie, która ma doświadczenie oraz sprzęt w postaci minikoparki. Prace związane z wykopaniem ław pod fundamenty, których głębokość jest większa niż 50 cm, można również wykonać łopatą. Dużo lepszym rozwiązaniem jest jednak wynajem minikoparki. W tym przypadku szerokość łyżki koparki powinna mieć od 30 do 100 cm. Warto pamiętać, aby w odległości mniejszej niż 60 cm od wykopu nie składować ciężkich rzeczy. Może to spowodować osunięcie się ziemi.

Wykonując wykopy pod fundamenty, najpierw należy usunąć wierzchnią warstwę gleby. W drugiej kolejności operator minikoparki wykonuje wykop na głębokość, na której znajdują się ławy fundamentowe. Głębokość wykopu jest zależna od głębokości posadowienia budynku. W niektórych przypadkach sięga ona do dolnej krawędzi ław. W takiej sytuacji powierzchnia wykopu będzie proporcjonalnie większa. Deskowanie zostanie wykonane na jego dnie. Szerszy wykop jest robiony przeważnie do górnej krawędzi ław. Szerokość wykopu powinna być większa od szerokości ław fundamentowych. To znacznie ułatwi montaż deskowania.

Nieco inną metodą jest wykonanie fundamentów bez deskowania i podziału na ławy oraz ściany. W takim przypadku należy zadbać, aby wykop był węższy i idealnie równy. W kolejnym kroku zabezpiecza się go folią i zalewa betonem.

Jak weryfikować poprawność wykopów pod fundamenty?

Podczas prowadzenia prac trzeba na bieżąco weryfikować poprawność ich wykonania. Odnosi się to przede wszystkim do sprawdzania kątów za pomocą pomiaru przekątnych lub prostokątnych obrysów. Pary przekątnych muszą posiadać jednakową długość. Oprócz tego należy czuwać nad odpowiednią głębokością i szerokością wykopów. W przypadku głębokości tolerancja błędu wynosi zaledwie 2 cm. To bardzo ważne, ponieważ zbyt płytki wykop może skutkować wysadzinami i pękaniem fundamentów. Zbyt głęboki wykop to ryzyko dotarcia do wód gruntowych.

Planując wykopy pod fundamenty domu, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy. Zatrudniając firmę M.K. Trans z Poznania stawiacie na doświadczenie, wiedzę oraz rzetelność. M.K. Trans specjalizuje się w usługach budowlanych oraz robotach ziemnych. Certyfikat Rzetelnej Firmy jest najlepszym potwierdzeniem wysokich kompetencji przedsiębiorstwa prowadzonego przez Panią Paulinę Michalską.