W czasach poważnych problemów żywieniowych dotyczących znacznej większości społeczeństwa, dietetycy zaczynają odgrywać coraz większą rolę w poprawie stanu zdrowia populacji. Ich kwalifikacje obejmuje nie tylko wiedza teoretyczna, książkowa – ale również szeroki zakres umiejętności praktycznych, rozwijanych podczas studiów z dietetyki. Jakie to umiejętności?

Czym jest dietetyka?

Dietetyka to dziedzina nauki, badająca wpływ jedzenia na zdrowie człowieka i zajmują się między innymi tworzeniem zasad prawidłowego żywienia osób zdrowych i chorych. W kontekście edukacji, dietetyka jest interdyscyplinarnym kierunkiem nauczania, łączącym wiedzę z takich dziedzin jak biologia, medycyna, farmakologia, chemia, psychologia. Absolwenci dietetyki na takich uczelniach jak Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych to specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia praktyki polegającej na doradztwie żywieniowym, tworzeniu planów dietetycznych etc. Bardzo często osoby te współpracują z pacjentami o specyficznych potrzebach, np. osobach cierpiących na różne dolegliwości czy sportowcy.

Praktyka na studiach dietetycznych

Zajęcia praktyczne odgrywają kluczową rolę na studiach z dietetyki. W ich trakcie studenci rozwijają umiejętności, które są im niezbędne do prowadzenia działalności zawodowej jako specjalista zatrudniony w placówkach medycznych czy też samodzielny doradca dietetyczny. Praktyka na studiach dietetycznych obejmuje między innymi zagadnienia:

 • Projektowanie planów racjonalnego żywienia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta,

 • Ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia, diagnozowanie niedożywienia,

 • Ocena wpływu chorób na staż żywienia pacjenta,

 • Przygotowywanie potraw wchodzących w skład diety,

 • Prowadzenie edukacji żywieniowej,

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

 • Nawiązywanie kontaktu z pacjentami i klientami, wsparcie psychologiczne w trakcie terapii.

Te oraz inne tematy poruszane są na różnego rodzaju zajęciach, takich jak:

 • Dietetyka pediatryczna

 • Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych,

 • Technologia żywności z towaroznawstwem,

 • Analiza i ocena jakości żywności.

Do tego dochodzą również praktyczne zajęcia z języków obcych, m.in. angielskiego.

Czy warto zdecydować się na studia dietetyczne?

W dobie coraz częstszych przypadków chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, otyłość, miażdżyca, rośnie zainteresowanie zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem. Wiele osób mimo to nie potrafi samodzielnie dopasować diety do swoich potrzeb i szuka pomocy. Wzrost zapotrzebowania na usługi dietetyków sprawia, że wyspecjalizowanie się w tej dziedzinie jest bardzo dobrym pomysłem na zawodową przyszłość.