Nie można prowadzić łodzi motorowych ani skuterów wodnych o dużej mocy silnika bez stosowanych uprawnień. Aby legalnie zasiąść „za ich sterami” niezbędny jest patent sternika motorowodnego, czyli podstawowy i najniższy patent motorowodny. Mogą się o niego ubiegać osoby, które ukończyły 14. rok życia. Kompleksowe szkolenia na sternika motorowodnego oferuje firma Master Jachting z Wrocławia. Pracują tam doświadczeni instruktorzy, którzy chętnie dzielą się z kursantami swoją wiedzą w zakresie żeglarstwa.

Jakie uprawnienia ma sternik motorowodny?

Patent sternika motorowodnego umożliwia prowadzenie łodzi motorowych i skuterów wodnych po wodach śródlądowych bez ograniczenia mocy silnika. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek. Osoby do 16. roku życia mogą poruszać się wymienionymi wyżej jednostkami pływającymi o maksymalnej mocy 60 KW. Ponadto ukończenie szkolenia motorowodnego uprawnia do prowadzenia w porze dziennej łodzi motorowych o długości kadłuba do 12 metrów na wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu.

Jakie rodzaje kursów motorowodnych oferuje firma Master Jachting?

Szkoła Master Jachting oferuje aż trzy warianty szkoleń motorowodnych, które kursant może dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Każdy kurs składa się z części teoretycznej dostępnej w formie e-learningu oraz części praktycznej, która odbywa się na rzece Odrze, na nowych jachtach Uttern i Pegazus.

  • Kurs BASIC obejmuje 6-8 godzin szkolenia praktycznego i kosztuje 690 zł,

  • kurs MEDIUM obejmuje 14 godzin szkolenia praktycznego i kosztuje 950zł,

  • kurs VIP także obejmuje 14 godzin indywidualnego szkolenia praktycznego oraz seminarium z instruktorem, jego koszt to 1399 zł.

Szkolenia na sternika motorowodnego można realizować w trybie weekendowym i tygodniowym. W czasie zajęć praktycznych kursanci uczą się: jak wykonywać manewry motorówką, wiązania węzłów, cumowania jednostki pływającej i klarowania na postoju. Część teoretyczna obejmuje przepisy, locje i oznakowania żeglugowe, podstawy ratownictwa medycznego oraz podstawy meteorologii. Skupia się też na budowie łodzi motorowych oraz zasadach działania instalacji, w które wyposażono te jednostki pływające.

Jak wygląda egzamin państwowy na sternika motorowodnego?

Egzamin państwowy, podobnie jak szkolenie, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Aby uzyskać patent sternika motorowodnego, kursant musi odpowiedzieć przynajmniej na 65 z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Część praktyczna egzaminu realizowana jest na akwenie z pomostem. Egzaminator ocenia przede wszystkim manewrowanie motorówką/skuterem wodnym na silniku. Po zaliczeniu egzaminu państwowego kursant otrzymuje dokument o bezterminowej ważności.